ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: Προγράμματα κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2023- Παιδικό κατασκηνωτικό, εκδρομικό – Παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου

0
110

 

 

1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5
διανυκτερεύσεις)
2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μόνο για συνταξιούχους, οι
οποίοι ταυτόχρονα με τις μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές (5
διανυκτερεύσεις) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 5 απλές
λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών
και υδροθεραπευτηρίων της χώρας.
Οι δικαιούχοι των περ. 1. και 2. του προγράμματος κοινωνικού και
ιαματικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2023 , από όλες τις
περιοχές της χώρας, που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των
δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά
καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Λίμνης –
Μαντουδίου – Αγίας Άννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας,
δικαιούνται μέχρι έντεκα (11) ημέρες (10 διανυκτερεύσεις ).
3. Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως
16 ετών, δικαιούχους του ΛΑΕ, τα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν
σε παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15
διανυκτερεύσεις).
4. Εκδρομικό πρόγραμμα με τετραήμερες εκδρομές (3
διανυκτερεύσεις)
5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
6. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου
✓ Για τα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού,
εκδρομικό πρόγραμμα, δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν
παροχής εισιτηρίων θεάτρου απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ όλης της χώρας από 6-6-
2023 έως και 26/6/2023.
✓ Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα η υποβολή
ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-
ypiresies/ από 6-6-2023 έως και 12/6/2023.
Απαιτείται:
1. (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ.
βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να

προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου .
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν
από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση,
απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της
υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν
συνεχεία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας.
Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν
απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ
(ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής
τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν
επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.
Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο,
πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει
το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή και συνοδευόμενη από το αντίστοιχο
δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.
Δικαιούχοι των προγραμμάτων :
1. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του
Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.
1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), όπως ισχύει.
2. Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά
ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2022)
της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ.
3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων.
4. Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ,
με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές,
καθώς και τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με
δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
5. Οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και
ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την
προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και
παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, καθώς και τα μέλη των
οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης
απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ.
6. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της
σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή

λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από
νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι
συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνοδεύονται από
μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από
τρίτο πρόσωπο. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ,
χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση
συμμετοχής ως συνοδός.