ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ CLOSING EVENT Ολοκληρώνονται οι δράσεις για την βιοποικιλότητα

Στο πλαίσιο του έργου BEST “Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development” («Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στην Αγρο – και Υδρο – Βιοποικιλότητα, Ενίσχυση της Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης»), στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα ακόμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο και ένα Closing event στο Δήμο Ήλιδας.
Στόχος των δύο εκδηλώσεων αποτελεί η ενημέρωση για τα καινοτόμα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης των δράσεων του έργου BEST που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα.
Οι εκδηλώσεις διεξάγονται στο Δήμο Ήλιδας, ο οποίος ανήκει στην περιοχή παρέμβασης του Έργου, με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και την ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιάσουν ενδιαφέρουσες θεματικές στα πλαίσια της θεματολογίας του έργου κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού σεμιναρίου και του Closing event. Εξωτερικοί συνεργάτες και ομιλητές θα τιμήσουν με την παρουσία τους τις δύο εκδηλώσεις.
Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:15 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου στην περιοχή της Σοχιάς.
Το Closing event θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:15 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου στη Σοχιά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

BEST
Εκπαιδευτικό σεμινάριο
09.15-09.30
Καλωσόρισμα
09.30-09.40
Χαιρετισμός
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Απασχόλησης, Γεωργόπουλος Αθανάσιος
09.40-09.50
Χαιρετισμός
Project Manager Έργου BEST, Τζίφας Νικόλαος
09.50-10.10
Το Έργο BEST και τα καινοτόμα εργαλεία του (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
Μέλος της Ομάδας Έργου, Λάνταβου Κωνσταντίνα
10.10-10.30
Παρουσίαση – Εκπαίδευση για την χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας θεματικών διαδρομών
Εξωτερικός συνεργάτης του Έργου, Παπαδημητρίου Παύλος
10.30-10.45
Ερωτήσεις – Διάλογος
Καταγραφή ιδεών για την προσαρμογή των εργαλείων και πώς αυτά μπορούν να συνδεθούν με τους τοπικούς φορείς

10.45-11.00
Coffee break – Networking

BEST
Closing

11.30
Καλωσόρισμα
11.30-11.40
Χαιρετισμός
Project Manager Έργου BEST, Τζίφας Νικόλαος
11.40-11.55
Παρουσίαση του Έργου BEST – Δράσεις της ΠΔΕ
Εξωτερική Συνεργάτης του Έργου, Τσώκου Θεοδώρα
11.55-12.30
Προβολή ενημερωτικού υλικού “Bιοποικιλότητα και Αειφόρος ανάπτυξη”
Υπ. Διδάκτορας Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρεκούτη Ελένη
12.30-12.45
Παρουσίαση με τίτλο ‘Υδάτινη ρύπανση’
Εξωτερικός συνεργάτης του έργου, Κασιώλας Βασίλειος
12.45-13.00
Ερωτήσεις
Διάλογος
Κύκλος συζητήσεων