Διαγωνισμός 157 εκατ. ευρώ για την θωράκιση της ασφάλειας των γεφυρών- Πεπαλαιωμένα έργα και στην Ηλεία

0
67

Προληπτική συντήρηση των γεφυρών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, περιλαμβάνει το έργο «Έξυπνες γέφυρες», το οποίο εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αφορά στην υλοποίηση έξυπνων υποδομών.
Σε εκκίνηση είναι ο διαγωνισμός για τις λεγόμενες “Έξυπνες γέφυρες” καθώς η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι γεγονός. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το ΤΕΕ. Το σύνολο του εκτιμώμενου ποσού με ΦΠΑ είνα 157,92 εκατ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών της χώρας, μεταξύ των οποίων αρκετές και στην Ηλεία, κατασκευάστηκε στις δεκαετίες ’50 έως ’80 και οδεύει σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής του.
Η απουσία μέτρων συντήρησης, η γήρανση των τεχνικών, τα μικρά φορτία σχεδιασμού σε συνδυασμό με την μη ελεγχόμενη διέλευση ολοένα και μεγαλύτερου βάρους οχημάτων, τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής είναι κάποιοι από τους παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην μείωση της αντοχής των γεφυρών και καθιστούν πολλές από αυτές «οιονεί-επικίνδυνες».
Είναι επομένως σαφές ότι για την ασφαλή χρήση των γεφυρών απαιτείται να αξιολογηθεί άμεσα η δομική και λειτουργική επάρκειά τους, κυρίως ως προς τα κινητά φορτία λειτουργίας τους, βάσει σύγχρονων διαδικασιών και μεθοδολογιών άμεσης αξιολόγησης (Smart Assessment Procedures ή «SAP»).
Με το έργο αυτό, επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης γεφυρών σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως το Ίντερνετ των πραγμάτων (IOT). Όλες οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης της δομικής απόκρισης, αισθητήρες / τεχνολογίας οπτικών ινών που θα μετρούν και θα καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους.