Συμμετοχή του Δήμου Πύργου στο διαδικτυακό σεμινάριο της ΚΕΔΕ για την εκφοβιστική και παραβατική συμπεριφορά μεταξύ ανηλίκων

0
101

 

 

 

 

Ο Δήμος Πύργου και το Τμήμα Παιδείας συμμετείχαν στο διαδικτυακό
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τους τρόπους αντιμετώπισης εκφοβιστικών και
παραβατικών συμπεριφορών μεταξύ ανηλίκων. Το σεμινάριο διοργανώθηκε
από την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) και το Κέντρο Κοινωνικής
Δράσης και Καινοτομίας-ΚΜΠΟ.
Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας που
έχει υπογραφεί από τις αρχές του 2021 μεταξύ της ΚΕΔΕ και του ΚΜΟΠ, με
στόχο τις κοινές δράσεις ώστε να αντιμετωπιστούν ανάλογα φλέγοντα
κοινωνικά θέματα.
Ο Δήμος Πύργου, ήταν ένας από τους 87 Δήμους της χώρας που έλαβαν μέρος
στο σεμινάριο, κι εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Γιάννη
Πλεμμένο. Βασική εισηγήτρια ήταν η γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ Αντωνία
Τορρένς, και αντιπρόεδρος της COFACE Families Europe (Συνομοσπονδία
Οικογενειακών Οργανώσεων Ευρώπης).
– Η συμμετοχή του Δήμου Πύργου στο σεμινάριο, αποτελεί συνέχεια των
δράσεων και των πρωτοβουλιών για τη συνεχή ενημέρωση και αντιμετώπιση
ανάλογων φαινομένων εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, που άπτονται
του εκφοβισμού και της παραβατικότητας των ανηλίκων. Δράσεις που
ξεκίνησαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και συνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό.