Στη Δυτική Ελλάδα: Φθηνό ρεύμα για 17.000 νοικοκυριά  Ξεκινά το πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ» για τις ενεργειακές κοινότητες

Την πόρτα για την υλοποίηση του μεγάλου σχεδίου του ενεργειακού συμψηφισμού που έχει στα σκαριά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανοίγει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Την περασμένη Πέμπτη παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα «Απόλλων», στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και για την εύρυθμη λειτουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού στη χώρα, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 1,1 GW με συστήματα αποθήκευσης, με το οποίο το υπουργείο επιχειρεί να απαντήσει στις ενεργειακές ανάγκες ευάλωτων νοικοκυριών και του 50% της κατανάλωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β’, π.χ. κτίρια, αντλιοστάσια, οδοφωτισμός), των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων/Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ).
Το πρόγραμμα «Απόλλων» απευθύνεται σε όλες τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τις ΔΕΥΑ, τους ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ και τα ευάλωτα νοικοκυριά της χώρας. Σκοπός είναι να επωφεληθούν οι 13 Περιφέρειες και οι 332 Δήμοι για μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν στα δημοτικά τους κτίρια, στον οδοφωτισμό και στα αντλιοστάσιά τους και 127.500 δικαιούχοι του τιμολογίου ΚΟΤ Α.
Επιπλέον, θα μπορέσουν να καλυφθούν 9.455 παροχές κατανάλωσης των ΔΕΥΑ και 3.570 παροχές κατανάλωσης που εξυπηρετούν ανάγκες των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ.
Το πρόγραμμα «Απόλλων» δικαιώνει απόλυτα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το σχέδιο των ενεργειακών κοινοτήτων και του ενεργειακού συμψηφισμού που θα υλοποιηθεί μέσω του mega φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 110 MW στο Μεσολόγγι και των ενεργειακών κοινοτήτων των Δήμων και των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.
To project της Περιφέρειας έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και η ισχύς των 110 MW θα τροφοδοτεί σχεδόν 17.000 νοικοκυριά και θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ που αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρό ενεργειακό πρόβλημα με υπέρογκα χρέη προς τη ΔΕΗ. Παράλληλα, θα καλύπτονται και ενεργειακές ανάγκες των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτές τις κοινότητες.
Το ζητούμενο είναι έως το τέλος της τετραετίας αυτά τα έργα να είναι στην πρίζα και όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, «πρόκειται για πλήρη δικαίωση στρατηγικής μας. Το κράτος υιοθετεί τη στρατηγική μας και αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου».
Οι επτά ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή συνολικά 60 φορέων σχηματίζουν ένα κοινό μέτωπο που έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Μέλη των κοινοτήτων αποτελούν η Περιφέρεια, δήμοι, εταιρείες ύδρευσης και άλλα νομικά πρόσωπα.
Πηγή: «Πελοπόννησος»
Φωτο: fotovoltaiko, farmakis