Παρεμβάσεις σε Γούμερο, Μυρτιά-Άγιο Ηλία και Χανάκια – Υπογραφή σύμβασης έργου για την «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου»

 

 

 

Παρεμβάσεις σε Γούμερο, Μυρτιά-Άγιο Ηλία και Χανάκια
– Υπογραφή σύμβασης έργου για την «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου»
– Διευκολύνεται η πρόσβαση σε αγροτικές εκτάσεις και επιχειρήσεις του
αγροτοδιατροφικού τομέα
Ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο στο πλαίσιο της βελτίωσης του αγροτικού
δικτύου στα όρια του Δήμου Πύργου, υπέγραψε ο Δήμαρχος Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος. Πρόκειται για έργα που θα ξεκινήσουν άμεσα σε: Γούμερο,
Μυρτιά-Άγιο Ηλία και Χανάκια, συνολικού προϋπολογισμού 685.980,80 ευρώ
και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Ο κ. Αντωνακόπουλος υπέγραψε τη σύμβαση του έργου με την εκπρόσωπο
της αναδόχου εταιρείας – η οποία αναδείχθηκε μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού – «Κατασκευαστική Α.Ε.» Μαρία Τζάνα, παρουσία του
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Αργυρόπουλου. Όπως ανέφερε ο
ίδιος: «Συνεπείς στην πολιτική μας για ισομερή και δίκαιη κατανομή των
χρημάτων και της υλοποίησης έργων σε όλο το δήμο, προβαίνουμε σε μια
ακόμα ολοκλήρωση δημοπρατικής διαδικασίας και τα αντίστοιχα έργα θα
ξεκινήσουν πολύ σύντομα. Είναι έργα που εξυπηρετούν πολλούς αγρότες και
επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα».

Τα σημεία των παρεμβάσεων

Τα σημεία που θα γίνουν οι παρεμβάσεις χωματουργικών εργασιών και
τσιμεντοστρώσεων εξυπηρετούν τόσο την πρόσβαση σε αγροτικές
καλλιέργειες, όσο και τον αναπτυσσόμενο δευτερογενή τομέα της περιοχής
που εμφανίζει εξαγωγική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, επελέγησαν
αγροτικοί δρόμοι που εξυπηρετούν μονάδες που επεξεργάζονται, μεταποιούν,
συσκευάζουν και εξάγουν τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής, όπως:
– Ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στο οξοποιία της ΕΓΚΡΕ, στην αγροτική
περιοχή Χανακίων.
– Ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στο συσκευαστήριο βιολογικών προϊόντων
«Λαμπρόπουλος» στην αγροτική περιοχή Μυρτιάς – Αγ. Ηλία.
– Ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων του κ. Θεοδωρόπουλου στην αγροτική περιοχή Γουμέρου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο συμβάλλει τα μέγιστα στην ενίσχυση των
παραγωγικών μονάδων και στην επιχειρηματικότητα του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα, με πολλαπλά οφέλη όπως:
* Αύξηση του ρυθμού παραγωγής και εξαγωγών των μονάδων, γεγονός που
ενδεχομένως να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας ώστε να καλυφθεί η
αυξημένη ζήτηση.
* Οι δευτερογενείς μονάδες μετατρέπονται σε τουριστικούς προορισμούς
μέσω αγροτουριστικών προγραμμάτων ενώ καθίστανται πλέον επισκέψιμες
από σχολικές μονάδες
*Το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο της κάθε μονάδας θα λειτουργήσει
ως παράδειγμα προς μίμηση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
*Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις
στον δευτερογενή τομέα, με οφέλη που θα φανούν στην άμεση οικονομία της
περιοχής.