Ο ΕΟΠΥΥ καθιερώνει Delivery ακριβών φαρμάκων στο σπίτι για 5 σοβαρά νοσήματα

 

 

 

Πέντε σοβαρά χρόνια νοσήματα προστίθενται στον κατάλογο των παθήσεων, για τα οποία ο ΕΟΠΥΥ δρομολογεί την παράδοση ακριβών φαρμάκων στο σπίτι.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η κατ’οίκον αποστολή  των ακριβών φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, θα γίνεται πλέον σε ασθενείς που πάσχουν από τις παρακάτω πέντε σοβαρές ασθένειες: πνευμονική υπέρταση, κυστική ίνωση, θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία και νόσο του κινητικού νευρώνα.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση, για τη θεραπεία των ασθενειών αυτών απαιτούνται ακριβά φάρμακα για τα οποία μέχρι σήμερα οι ασθενείς έπρεπε να απευθύνονται στα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την παραλαβή τους. Συχνό ήταν δε το φαινόμενο να ταλαιπωρούνται σε ουρές.

Πλέον μόνο με ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, οι ασθενείς μπορούν να πραγματοποιούν την αποστολή φαρμάκων στο σπίτι χωρίς περιττή ταλαιπωρία, σε 2 έως 5 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής.

Η διαδικασία για την αποστολή φαρμάκων στο σπίτι βήμα – βήμα

Κατά την έκδοση ιατρικής συνταγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της (ΗΔΙΚΑ), ο συνταγογράφος ιατρός ενημερώνεται για τα φάρμακα που πληρούν τα κριτήρια για αποστολή κατ’ οίκον και σε περίπτωση που ο ασθενής δηλώσει ότι επιθυμεί την παραλαβή των φαρμάκων κατ’ οίκον, ο ιατρός επισημαίνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ το σχετικό πεδίο «αποστολή κατ’ οίκον» και συνεχίζει σε άυλη συνταγογράφηση, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση άυλης νοσοκομειακής βεβαίωσης από το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Βεβαιώσεων του ΣΗΣ του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη συνέχεια ο ασθενής εισέρχεται στην αντίστοιχη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή φαρμάκων κατ’οίκον, παρέχοντας τις απαραίτητες συναινέσεις και τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποστολή, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματος από τον ασθενή, μέσω της εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, για την αποστολή των φαρμάκων της συγκεκριμένης συνταγής κατ’ οίκον, η συνταγή θα δεσμεύεται και θα μπορεί πλέον να εκτελεστεί μόνο μέσω της σχετικής εφαρμογής.

Σε περίπτωση έκδοσης επαναλαμβανόμενης συνταγής, η διαδικασία της οριστικοποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από τον ασθενή.

Η προς εκτέλεση συνταγή εμφανίζεται σε ειδική εφαρμογή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ελέγχεται από τους φαρμακοποιούς του Οργανισμού (Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και εκτελείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνεται ανάλογα ο ασθενής μέσω e-mail με συνοπτική αιτιολογία.

Είναι δυνατή η εκτέλεση δίμηνης συνταγής καθώς και συνταγών που μπορεί να περιέχουν περισσότερα από ένα σκευάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σκευάσματα περιλαμβάνονται στον πίνακα.

Τρόπος παράδοσης και παραλαβής – Παρακολούθηση αποστολής φαρμάκων κατ’ οίκον

Ο χρόνος παράδοσης των φαρμάκων κατ’ οίκον θα κυμαίνεται από 2 έως 5 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής αναλόγως των συνθηκών συντήρησης του φαρμάκου και του τελικού προορισμού, με την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων λόγω αργιών, αποστολών σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές, έκτακτων καιρικών συνθηκών, απεργιών και οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας.

Η παράδοση θα γίνεται μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκωνφαρμακαποθηκών, με την επιφύλαξη του ν. 4053/2012 (Α’ 44) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η επιλογή της εταιρείας θα γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Η παρακολούθηση της αποστολής του φαρμάκου από τον ΕΟΠΥ δύναται να λαμβάνει χώρα διαδικτυακά (on line) μέσω του μοναδικού αριθμού του αποδεικτικού της αποστολής, ο οποίος συνδέεται με την ιατρική συνταγή ή μέσω οποιουδήποτε άλλου δόκιμου τρόπου τυχόν αποφασισθεί και εφαρμοσθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Η παράδοση στον ορισμένο παραλήπτη θα ολοκληρώνεται μέσω κωδικού επιβεβαίωσης παραλαβής, ο οποίος θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον παραλήπτη από την εταιρεία.

Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν παραλάβει το φάρμακο, για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία ενημερώνει αμελλητί το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, ώστε ο φαρμακοποιός να ακυρώνει την αποστολή και να αποδεσμεύει το φάρμακο το οποίο επιστρέφεται από την εταιρεία.

Αφού ολοκληρωθεί η ακύρωση της αποστολής, η ακύρωση της εκτέλεσης της συνταγής και η αποδέσμευση του φαρμάκου, ο ασθενής δύναται με την συγκεκριμένη συνταγή να μεταβεί σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να παραλάβει το φάρμακό του ή να υποβάλλει εκ νέου αίτημα, ακολουθώντας την ίδια προβλεπόμενη διαδικασία.

πηγη:iatropedia.gr