Καμπάνια για προσφορά αίματος στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη που εορτάζεται στις 14/6/2023 ως ημέρα τιμής της πανανθρώπινης προσφοράς αίματος, ο Π.Ο.Υ. διενεργεί και φέτος καμπάνια, η οποία φέρει ως κύριο σύνθημα τη φράση : “Δώσε αίμα, δώσε πλάσμα, μοιράσου τη ζωή, μοιράσου την συχνά”.
Η καμπάνια στοχεύει κυρίως στο:
· Nα εκφράσει ευχαριστίες σε όσους αιμοδοτούν σε εθελοντική βάση και ενθαρρύνουν και άλλους συνανθρώπους τους να γίνουν νέοι δότες αίματος,
· να ενθαρρύνει άτομα με ικανοποιητικό επίπεδο υγείας να δίνουν αίμα τακτικά, όσο συχνά είναι ασφαλές και δυνατό, προκειμένου να χαρίσουν ζωή και να προσδώσουν ποιότητα στη ζωή των ασθενών που εξαρτώνται από μετάγγιση, συμβάλλοντας στην ασφαλή παροχή αίματος σε όλες τις χώρες του κόσμου,
· να τονίσει τον κρίσιμο ρόλο των τακτικών εθελοντικών δωρεών αίματος στην επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ασφαλή προϊόντα αίματος για όλους τους πληθυσμούς,
· να προσδώσει σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ανάπτυξης, υποστήριξης και ενίσχυσης εθνικών προγραμμάτων αιμοδοσίας.
Η τακτική εθελοντική αιμοδοσία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του αίματος, τόσο σε κανονικές όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου αποτελεί βασικό συστατικό ενός ανθεκτικού συστήματος υγείας. Με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας, που θα στηρίζεται στη σταθερή προσφορά αίματος από εθελοντές, απαιτείται ολοκληρωμένο και διαρκές πλάνο δράσεων προσέλκυσης και διατήρησης των αιμοδοτών, από επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αιμοδοσίας