Η επεξεργασία πλατάνου στις περιπτώσεις μεταφοράς προσβεβλημένης ξυλείας από μεταχρωματικό έλκος

Διευκρινίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ξυλείας πλατάνου, στις περιπτώσεις μεταφοράς προσβεβλημένης ξυλείας από μεταχρωματικό έλκος, περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η μεταφορά πραγματοποιείται υπό επίσημο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και εντός κλειστών οχημάτων.
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η μη διασπορά μολυσμένου ξύλου και ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν θα εξαπλωθεί.
Οι χώροι αποθήκευσης του ξύλου πριν την επεξεργασία και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας να μην επιτρέπουν τη διαφυγή προσβεβλημένου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του. Η διαφυγή πριονιδιού ή μεγαλύτερων θρυμμάτων του ξύλου με τον αέρα, τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενέχει τον κίνδυνο διάδοσης του παθογόνου σε φυτά πλατάνου στη γύρω περιοχή.
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του προσβεβλημένου ξύλου δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν με φυτά πλατάνου.