Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου: Προδημοσίευση πρόσκλησης για στήριξη νέων αγροτών

– Για επαρκές εισόδημα, βιώσιμη απασχόληση, επενδύσεις σε καινοτόμα σχήματα και προστιθέμενη αξία στην παραγωγή

Στις στοχευμένες στρατηγικές της Κυβέρνησης, προς όφελος των γεωργών νεαρής ηλικίας, αναφέρθηκε η Βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με αφορμή την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας», ένα πρόγραμμα ύψους 590 εκατ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη και τον αρμόδιο Υφυπουργό, Διονύση Σταμενίτη, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη.
Όπως τόνισε η κα. Αυγερινοπούλου, οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου περιλαμβάνουν τον συνδυασμό διαφόρων παρεμβάσεων και δράσεων, με επίκεντρο τον Πρωτογενή τομέα και τις βιώσιμες καλλιέργειες, με το νέο αυτό πρόγραμμα να επικεντρώνεται στην στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας, την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων.
«Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 2023-27 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023, περισσότεροι από 65.000 νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών θα λάβουν ειδική υποστήριξη για τη δημιουργία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Θα λάβουν επίσης πρόσθετη εισοδηματική στήριξη για να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και γη. Επιπλέον, η στήριξη της ΚΑΠ αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές. Το ελληνικό σχέδιο αποσκοπεί επίσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Με το πρόγραμμα αυτό, το Υπουργείο στοχεύει στην προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, στη διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία», τόνισε.
Το ποσό στήριξης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και διαμορφώνεται για εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη φυτική παραγωγή ή και τη μελισσοκομία από 30.000-32.5000 ευρώ και για εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη ζωική παραγωγή από 40.000-42.5000 ευρώ ενώ ο δικαιούχος λαμβάνει το 70% του ποσού στήριξης με την ένταξή του στο μέτρο και το 30% μετά την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης Π3-75.1 για την περίοδο 2023-2027, συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το ΠΑΑ 2014-2022, ανέρχεται σε 590 εκ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.
*Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στην προδημοσίευση της παρέμβασης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr