Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δρ. Δημήτρης Κατσαρός παρουσία του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστάθιου Μακρή και υπηρεσιακών στελεχών των δύο φορέων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου επισφραγίζει την πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο φορέων, έχοντας ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και νέων πρακτικών.

Στους σκοπούς του Μνημονίου Συνεργασίας περιλαμβάνονται:

Η αξιοποίηση των γνώσεων της ερευνητικής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της δημόσιας διοίκησης, καθώς επίσης η παραγωγή ανταγωνιστικών δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και ορθών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση.
Η υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών.
Η πιο άμεση διασύνδεση των φοιτητών με τον δημόσιο τομέα.
Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων που παράγονται εντός του Ιόνιου Πανεπιστημίου προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.