Συνεδρίασε για πρώτη φορά η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας – Αποφάσισαν εκλογή αντιπροέδρου και συμμετοχή στην προσφυγή της ΚΕΔΕ για το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων

0
23

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Ήλιδας, η οποία είναι το νέο συλλογικό όργανο που προέκυψε από την τροποποίηση του νόμου για την αυτοδιοίκηση και τη συγχώνευση της οικονομικής, της εκτελεστικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Κατά την συνεδρίαση, με εισήγηση του προέδρου και Δημάρχου Ήλιδας κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου το νέο όργανο εξέλεξε αντιπρόεδρο, ο οποίος προβλέπεται να είναι από την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Ειδικότερα, εξελέγη ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου.
Από τα θέμα ημερήσιας διάταξης, αυτό που ξεχώρισε είναι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να συμμετέχει ο Δήμος Ήλιδας στην ομαδική προσφυγή των Δήμων όλης της χώρας στο ΣτΕ, που θα γίνει μέσω της ΚΕΔΕ, εναντίον του Τέλους Ταφής Απορριμμάτων το οποίο έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, επιβάλλεται στους δήμους τέλος για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων, που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, όπως αυτή της Ηλείας στην Τριανταφυλλιά.
Η ΚΕΔΕ έχει επισημάνει ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις πάσχουν, δεδομένου ότι, για μια σειρά νομικών λόγων, είναι αντισυνταγματικές, προκαλώντας στους δήμους σημαντική απώλεια πόρων, θεωρώντας αναγκαίο το νομικό και δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης για την αναστολή και ακύρωση των διατάξεων, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.