Καταχώρηση καταστάσεων υπόχρεων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2023 (φορολογικό έτος 2022)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα pothen.gr ενημερωτικό αρχείο για την καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Στο ενημερωτικό επισημαίνεται πως λόγω αναγκών προσαρμογής της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στις διατάξεις του ν.5026/2023, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25, η έναρξη καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων έτους 2023 (φορολογικό έτος 2022) κατ’ εξαίρεση ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2023.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ορίζεται, με την ίδια απόφαση της ως άνω Επιτροπής, η 4η Οκτωβρίου 2023.

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι τις 24-09-2023.