Καταχώρηση καταστάσεων υπόχρεων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2023 (φορολογικό έτος 2022)

0
24

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα pothen.gr ενημερωτικό αρχείο για την καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Στο ενημερωτικό επισημαίνεται πως λόγω αναγκών προσαρμογής της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στις διατάξεις του ν.5026/2023, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 25, η έναρξη καταχώρισης και οριστικοποίησης των καταστάσεων υπόχρεων έτους 2023 (φορολογικό έτος 2022) κατ’ εξαίρεση ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2023.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ορίζεται, με την ίδια απόφαση της ως άνω Επιτροπής, η 4η Οκτωβρίου 2023.

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι τις 24-09-2023.