Ηλεία: Κατανομή ποσών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων

0
100

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στους Δήμους της Ηλείας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2023.
Το συνολικό ποσό το οποίο αποδίδεται ως 4η, 5η και 6η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2023 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, ανέρχεται σε 35.185.002,00 €.
Τα ποσά που θα δοθούν στους δήμους της Ηλείας έχουν ως εξής:
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 87.157,50, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 68.242,50, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 65.077,50, ΖΑΧΑΡΩΣ 47.070,00, ΗΛΙΔΑΣ 111.945,00, ΠΗΝΕΙΟΥ 76.867,50, ΠΥΡΓΟΥ 156.052,50.