Δήμος Πύργου: Το Πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, του Αγίου Χαράμπου.

0
24

– Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ορίστηκε από την Προεδρία της Κυβέρνησης ο
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ Ανδρέας Νικολακόπουλος