Δήμος Πύργου: Καθαρισμός εκλογικών τμημάτων εν’ όψει των εκλογών

Εργασίες καθαρισμού των κλειστών σχολείων που είναι εκλογικά τμήματα, γίνονται από συνεργεία της υπηρεσίας Πρασίνου του δήμου Πύργου.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο της υπηρεσίας Πρασίνου Μαρ. Αχτύπη, προκύπτουν αρκετές δυσκολίες κατά τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των αγριόχορτων και άλλων άχρηστων αντικειμένων, κάτι που ωστόσο αντιμετωπίζεται με σωστό προγραμματισμό εκ μέρους της υπηρεσίας.