Χρηματοδότηση στους Δήμους της Ηλείας για την αποκομιδή των απορριμμάτων

0
35

Χρηματοδότηση θα λάβουν οι Δήμοι της Ηλείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», για την αποκομιδή των απορριμμάτων με το ποσό να ανέρχεται πάνω από 300.000 Ευρώ.
Η κατανομή των ανωτέρω ποσών πραγματοποιείται αναλογικά με βάση τον αριθμό χιλιομέτρων περιφερειακού οδικού δικτύου ανά Δήμο, όπως αυτός ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 102832/29.11.2023 (Β΄6710) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους».

Τα ποσά κατανέμονται ως εξής :
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: 70.606 ευρώ
Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων: 58.482 ευρώ,
Δήμος Ήλιδας: 51.350 ευρώ
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: 50.993 ευρώ
Δήμο Ζαχάρως: 37.799 ευρώ
Δήμο Πηνειού: 24.248 ευρώ.
Δήμος Πύργου: 73.459 ευρώ