Αναδρομικά εως 8.000 ευρώ σε 40.000 συνταξιούχους τον Μάρτιο

0
53

Αναδρομικά ποσά για κατηγορία συνταξιούχων που μπορούν να ξεπεράσουν τις 3.500 ευρώ.

Οι επιστροφές από επανυπολογισμούς κύριων και επικουρικών συντάξεων, τις δικαιούνται οι απόστρατοι όπως και οι χήρες με σύνταξη λόγω θανάτου μετά τον Μάιο του 2016.

Επιστροφές και για συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση, ή με αυξημένες εισφορές, και συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω.

Όπως αναφέρει ο «ΕΤ» αναδρομικά από επανυπολογισμούς συντάξεων έχουν λαμβάνειν οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων

Οι απόστρατοι από τον επανυπολογισμό της μείωσης του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις. Η μείωση του νόμου 4093 καταργήθηκε από τα μερίσματά τους από την 1/1/2021 και σύμφωνα με έγγραφο του ΕΦΚΑ θα πρέπει να επανυπολογιστεί η κράτηση μόνο στην κύρια σύνταξη, χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσό των μερισμάτων στο άθροισμα. Με τον επανυπολογισμό της κράτησης δεκάδες χιλιάδες απόστρατοι που είχαν για παράδειγμα κράτηση 15% από τον νόμο 4093, θα πέσουν στο 10% και από το 10% θα πέσουν στο 5%, επειδή η μείωση θα υπολογιστεί εκ νέου σε μικρότερο ποσό σύνταξης (χωρίς το μέρισμα).Ο επανυπολογισμός έχει προχωρήσει αλλά τα αναδρομικά δεν έχουν επιστραφεί. Το όφελος από τη μείωση της κράτησης θα φανεί είτε με αύξηση της προσωπικής διαφοράς για όσους έχουν θετικό υπόλοιπο στη διαφορά με την παλιά τους σύνταξη είτε ως πρόσθετη αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη. Το ποσό των αναδρομικών ξεπερνά και τα 3.500 ευρώ.
Οι χήρες του Δημοσίου που πήραν σύνταξη θανάτου από τον Μάιο του 2016 ως το 2019. Πληρώθηκαν το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης του θανόντος βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ με προσφυγή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο δικαιώθηκαν και για το διάστημα αυτό έπρεπε να πάρουν το 50% της αρχικής σύνταξης που έπαιρνε ο θανών που ήταν μεγαλύτερη. Οι χήρες δικαιούνται μηνιαίες αυξήσεις για αυτή την τριετία με ποσά ως και 300 ευρώ και αναδρομικά πάνω από 5.000 ευρώ. Η απόφαση αφορά περίπου 15.000 χήρες του Δημοσίου αλλά καλύπτει λόγω ίσης μεταχείρισης και άλλες 25.000 χήρες του ιδιωτικού τομέα για την επίμαχη τριετία 2016-2019. καθώς και σε αυτές πληρώθηκε το 50% της επανυπολογισμένης αντί της αρχικής σύνταξης των θανόντων συζύγων τους.
Οι συνταξιούχοι με εκκρεμή επανυπολογισμό κύριας σύνταξης από τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Υπάρχουν περίπου 25.000 συνταξιούχοι που παίρνουν ακόμη τις παλιές τους συντάξεις και δεν έχουν δει τις αυξήσεις από τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης που εισήγαγε ο νόμος από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω. Στους εκκρεμείς επανυπολογισμούς περιλαμβάνονται κυρίως συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση, καθώς και από ταμεία όπου δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για το χρόνο ασφάλισης. Τα αναδρομικά για όσους προκύπτει αύξηση σύνταξης, ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019. Οι παλαιοί συνταξιούχοι θα δουν όφελος, εφόσον η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που έχουν στη σύνταξη. Περισσότερο κερδισμένοι είναι όσοι βγήκαν μετά τον Μάιο του 2016 με αυξήσεις ως και 150 ευρώ και αναδρομικά πάνω από 7.500 ευρώ.
Οι συνταξιούχοι από ταμεία τραπεζών ή ΔΕΚΟ που δεν πήραν την προσαύξηση λόγω υψηλότερων εισφορών στις επικουρικές τους συντάξεις. Η προσαύξηση είναι 0,075% για κάθε μια επιπλέον μονάδα εισφοράς ανά έτος. Υπολογίστηκε στις κύριες αλλά δεν προστέθηκε στις επικουρικές τους συντάξεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι που πήραν επικουρική σύνταξη μετά την 1/1/2015 με εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ασφαλισμένου και εργοδότη) πάνω από 6%. Στην ίδια κατηγορία για αναδρομικά από την προσαύξηση με συντελεστή 0,075% αλλά στην κύρια σύνταξη ανήκουν και οι συνταξιούχοι με παράλληλη ασφάλιση, που αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016. Οι εκκρεμότητες έχουν μειωθεί (κάτω από 7.000 περιπτώσεις), ενώ τα αναδρομικά μπορεί να ξεπερνούν και τα 20.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι είναι κυρίως γιατροί, και μηχανικοί με διπλή ασφάλιση σε ΤΣΑΥ και Δημόσιο, ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο, ΤΣΜΕΔΕ και ΔΕΚΟ, αλλά και ΙΚΑ, με παράλληλη ασφάλιση ΟΑΕΕ κ.ά.

Παραδείγµατα αυξήσεων
Για παράδειγµα, συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 µε 33 έτη και µισθό 1.500 ευρώ παίρνει σύνταξη 895 ευρώ µικτά, ενώ µε τον επανυπολογισµό θα πάρει 950 ευρώ µε αύξηση 55 ευρώ τον µήνα επί 53 µήνες, δηλαδή αναδροµικά 2.915 ευρώ. Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 µε 34 έτη και 8 µήνες και µισθό 1.800 ευρώ παίρνει σύνταξη 955 ευρώ µικτά, ενώ µε τον επανυπολογισµό θα πάρει 1.110 ευρώ και θα λάβει αναδροµικά 7.585 ευρώ. Αλλος συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 µε 35 έτη και µισθό 1.820 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.000 ευρώ, ενώ µε τον επανυπολογισµό του νόµου Βρούτση θα πάρει αναδροµικά 5.830 ευρώ, µε αύξηση από τον Οκτώβριο 2019. Αυτή τη στιγµή εκκρεµούν 12.000 εφάπαξ, µε τα περισσότερα να αφορούν συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, µε το µέσο εφάπαξ να κυµαίνεται από 14.900 ευρώ για συνταξιούχους ∆ηµοσίου και 40.200 ευρώ για τους συνταξιούχους που προέρχονται από ειδικά µισθολόγια. Το εφάπαξ των πολιτικών υπαλλήλων βρίσκεται στα 23.972 ευρώ κατά µέσον όρο. Το εφάπαξ για ΕΛ.ΑΣ. – Πυροσβεστική είναι στα 23.667 ευρώ. Για τους συνταξιούχους δηµοτικούς υπαλλήλους το εφάπαξ ανέρχεται στα 21.872 ευρώ. Στις ∆ΕΚΟ (ΟΣΕ – ΟΤΕ – ∆ΕΗ κ.ά.) το µέσο εφάπαξ κυµαίνεται µεταξύ 27.817 ευρώ και 58.294 ευρώ.

Επικουρικές
Στις 35.000 υπολογίζονται οι επικουρικές συντάξεις που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, η εκκαθάριση των οποίων θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο και θα έχει αναδροµικά στις περιπτώσεις αυτές µέχρι 76.732 ευρώ, εφόσον η εκκρεµότητα είναι µέχρι 3 έτη και µε ανώτερη επικουρική τα 186 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 25 χρόνια ασφάλισης. Πρόκειται για δηµόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους σε ∆ΕΚΟ και τράπεζες που κατέθεσαν τα προηγούµενα χρόνια αίτηση για να λάβουν επικουρική σύνταξη, αλλά δεν είχαν τα απαιτούµενα ένσηµα, διότι έπρεπε να έχουν συµπληρώσει τα ίδια έτη ασφάλισης µε αυτά που απαιτούνται για την κύρια (25ετία, 35ετία) και παρέµειναν επί σειρά ετών «εγκλωβισµένοι» µέχρι να φτάσουν 67 ετών, καθώς η αίτησή τους παραµένει σε εκκρεµότητα. Μέσα στον Μάρτιο οι ασφαλισµένοι που παραµένουν σε αναµονή θα κληθούν να υποβάλουν νέα αίτηση για τη λήψη επικουρικής µε 15ετία, καθώς θα απορριφθεί η αρχική. Με αυτό τον τρόπο χιλιάδες ασφαλισµένοι θα πάρουν πλήρη επικουρική σύνταξη µε τα απαιτούµενα πλέον 15 χρόνια, ενώ µε το προηγούµενο καθεστώς θα έπρεπε να συµπληρώσουν 25 ή 35 έτη µε την εξαγορά τις περισσότερες φορές πλασµατικών ετών. ∆ιαφορετικά η επικουρική σύνταξη θα ήταν µειωµένη και θα την έπαιρναν µετά τα 67 έτη. Παράλληλα, θα επανεξεταστούν οι αιτήσεις που πήραν απορριπτική απόφαση λόγω έλλειψης χρονικών προϋποθέσεων. Για παράδειγµα, η έκδοση επικουρικής µε 15ετία ανεξαρτήτως Ταµείων (διαδοχική) διευκολύνει τους αυτοαπασχολούµενους του ΤΣΜΕ∆Ε που µπορούν να θεµελιώσουν δικαίωµα µε 15ετία σε ΤΣΜΕ∆Ε και ∆ηµόσιο, ή ΤΣΜΕ- ∆Ε και ΙΚΑ. Κερδισµένοι είναι οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου από το πρώην ΤΕΑ∆Υ. Μέχρι πρότινος για την έκδοση επικουρικής απαιτούνταν η θεµελίωσή της µε 25ετία ή 35ετία. Στο ∆ηµόσιο µε 25ετία ο ασφαλισµένος µπορούσε να λάβει την επικουρική του στα 67, ακόµη και αν έλαβε την κύρια σύνταξη στα 55 µε 25ετία και ανήλικο. Για να λάβει την επικουρική του σύνταξη πριν από τα 67 θα έπρεπε ο δηµόσιος υπάλληλος να είχε συµπληρώσει 35ετία. Επικουρική σύνταξη µε 15ετία θα µπορέσουν να λάβουν ασφαλισµένοι µε διαδοχικούς χρόνους σε δύο ή περισσότερα Ταµεία, όπως ΤΣΜΕ∆Ε και ∆ηµόσιο ή Ταµείο Νοµικών και ∆ηµόσιο, ή ΙΚΑ και ∆ΕΚΟ.

πηγή: eleftherostypos