Μαζικές επιστολές προς οφειλέτες με προειδοποίηση κατάσχεσης – Οι επιλογές για ρύθμιση

0
22

Αυξήθηκαν στα 47,88 δις. ευρώ τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ την ίδια στιγμή αποστέλλονται μαζικά ειδοποιητήρια σε οφειλέτες με στόχο την αποτροπή δημιουργίας νέων χρεών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΚΕΑΟ για το πρώτο τρίμηνο του 2024 που δημοσιεύει το Capital, εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 εστάλησαν 23.275 ατομικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες του ΕΦΚΑ με την προειδοποίηση να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εις βάρος τους με κατασχέσεις.

Στο 4ο τρίμηνο του 2023 είχαν αποσταλεί 29.884 ειδοποιητήρια ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2023 είχαν λάβει την προειδοποίηση του ΚΕΑΟ 24.000 οφειλέτες.
Οι επιλογές ρύθμισης που έχουν οι οφειλέτες όταν λαμβάνουν τα ειδοποιητήρια είναι η πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, με επιτόκιο που έχει παγώσει στο 5,5% ως και το 2025, διαφορετικά (αν έπαιρνε τις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ) θα ξεπερνούσε το 9%.

Η λήψη αναγκαστικών μέτρων πάντως αναστέλλεται και με έναντι πληρωμές, από τους οφειλέτες δηλαδή με την καταβολή σε τακτική βάση (όχι κατ’ ανάγκη κάθε μήνα) ενός ποσού έναντι της οφειλής τους, ώστε να μην μπουν στη λίστα των κακοπληρωτών.

Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κ.λ.π. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι το ύψος της οφειλής, η συμπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η παλαιότητα της οφειλής προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλεται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Σύμφωνα με την έκθεση, στο τέλος Μαρτίου 2024 το συνολικό ποσό οφειλών προς τα ταμεία διαμορφώθηκε στα 47.884.986.511 ευρώ από 47.554.036.077 ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023.
Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 330.950.434 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 378.259.539 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 47.309.105 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν λιγότερες νέες οφειλές απ΄ ότι τους προηγούμενους μήνες.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 24.998 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 12.483 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 232 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 416 οφειλέτες από τον τ.ΟΓΑ, 180 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 285 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 27 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2024 εντάχθηκαν 38.621 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 30.043.248 ευρώ.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης:

1. Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.625.969 οφειλέτες (74,44% των οφειλετών) να έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ ο καθένας.
2. Το 88,44% των οφειλετών (1.931.710 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.
3. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 95.110 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ.
4. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκ. ευρώ (2.683 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,8% του υπόλοιπου οφειλών)

Στοιχεία ρυθμίσεων
Στο τέλος Μαρτίου 2024 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 326.081 και το ρυθμισμένο ποσό 4.532.717.225 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 672.237 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 3.255.089.382 ευρώ.

Η πάγια ρύθμιση είναι αυτή που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών καθώς από το 2013 που τέθηκε σε ισχύ μέχρι και ον Μάρτιο του 2024, έχουν ενταχθεί 1.101.675 οφειλέτες για χρέη 11,8 δις. ευρώ. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχασαν τη ρύθμιση 561.431 οφειλέτες, ενώ την ολοκλήρωσαν 416.352 οφειλέτες εξοφλώντας χρέη 1,27 δις. ευρώ και άλλοι 123.892 οφειλέτες είναι ενεργοί εντός των πάγιων ρυθμίσεων με σύνολο χρεών 926 εκατ. ευρώ.

Από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις η πιο δημοφιλής παραμένει αυτή των 120 δόσεων (νόμος 4611/2019) την οποία εξυπηρετούν 138.968 οφειλέτες, με χρέη 1,7 δις. ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανέρχονται σε 448.899.267 ευρώ, με ποσοστό 49% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 51% από καταβολές εκτός ρύθμισης.

πηγή: capital.gr

Του Κώστα Κατίκου