Διευθέτηση του χάνδακα απορροής ομβρίων υδάτων Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Κυλλήνης

0
86

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα δίνεται με την διευθέτηση του χάνδακα απορροής ομβρίων υδάτων που διασχίζει τον οικιστικό ιστό της Κυλλήνης, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της ΧΖΛ Κυλλήνης στο παρελθόν έχει εμφανίσει πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
Οι εργασίες από το ΔΛΤ Κυλλήνης ολοκληρώθηκαν άμεσα προκειμένου να προστατευτούν από ενδεχόμενες ζημιές κρίσιμες υποδομές του λιμένα Κυλλήνης.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν καθαιρέσεις και καθαρισμός του αύλακα εγγύς και δυτικά του Δημαρχείο Κυλλήνης, καθώς και σκυροδέτηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος για την επικάλυψη του αύλακα.