Συνεργασία Δήμου Πύργου με το γυμνάσιο Βουνάργου Για την «Αποφυγή ης σχολικής διαρροής»

0
103

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα
Ρομά του Δήμου Πύργου με το Γυμνάσιο Βουνάργου με θέμα την αποφυγή
της σχολικής διαρροής και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στη σχολική μονάδα,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους καταυλισμούς που χαρτογραφικά
εντάσσονται στην περιοχή αναφοράς του Βουνάργου, από τα στελέχη του
Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τους: Αφροδίτη Αντωνοπούλου,
Ειδική Παιδαγωγό, Πούλια Κορίζη, Εκπαιδευτικό και Διονυσία Μπίθα,
Κοινωνική Λειτουργό και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Βουνάργου,
Παύλο Παγκράτη, Θεολόγο-Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, Ευγενία Μπίθα,
Φιλόλογο-Υποδιευθύντρια και Μαριφίλια Φιλοπούλου, Καθηγήτρια Γαλλικής
Φιλολογίας.
Ειδικότερα, αναφέρθηκαν και οι υπόλοιπες δράσεις του Κέντρου Κοινότητας
με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Δήμου που αφορούν στην ενδυνάμωση
οικογενειών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το όραμα για ένταξη όλων των παιδιών
Ρομά στην σχολική κοινότητα.
Οι ενημερωτικές δράσεις και παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε όλους τους
χαρτογραφημένους καταυλισμούς, έτσι ώστε με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στην Εκπαίδευση.