Δήμος Πύργου: Στις 31 Μαΐου η καταληκτική ημερομηνία για ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑΠ

0
61

 

 

– Αποπληρωμή σε 50 δόσεις (2%) χωρίς προκαταβολή

Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει πως στο τέλος του μήνα Μαΐου εκπνέει η
καταληκτική ημερομηνία για τη νέα πρόταση διακανονισμού οφειλών προς τη
ΔΕΥΑΠ, όπως αυτή είχε λάβει έγκριση και από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου.
Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις των καταναλωτών για τον διακανονισμό μπορούν
να γίνουν έως τις 31/5/2023, και όπως έχει γίνει γνωστό δεν θα δοθεί
παράταση αυτής.
– Σύμφωνα με την πρόταση που τεκμηριώθηκε επιστημονικά από αρμόδιο
φορέα, οι οφειλές των καταναλωτών μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 50
δόσεις (2%) επί της συνολικής οφειλής που έχει διαμορφωθεί έως τις
31/1/2023, χωρίς προκαταβολή, και με την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται
οι τρέχοντες λογαριασμοί.
* Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος είναι για άλλη μια φορά
απόλυτος και σαφής ότι σε, ΑΜΕΑ ή οικογένειες με μέλος μεΑ, πολύτεκνες
οικογένειας, άτομα τρίτης ηλικίας, δικαιούχους ΚΕΑ, και γενικώς συμπολίτες
μας που βρίσκονται σε δυσμενείς συνθήκες, δεν θα κόβεται το νερό. Θα
εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες και κάθε προσπάθεια εξεύρεσης κοινής
λύσης.
Οι αιτήσεις των καταναλωτών για τον συγκεκριμένο διακανονισμό μπορούν
να γίνουν ως εξής:
– από τους ιδιοκτήτες ατομικών παροχών
– από τους διαχειριστές πολυκατοικιών οι οποίοι πρέπει να εξουσιοδοτηθούν
από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μετά από γενική συνέλευση. Η
απόφαση της συνέλευσης θα αναφέρει το ποσό της οφειλής, τον αριθμό των
δόσεων και το γνήσιο της υπογραφής των παρόντων ιδιοκτητών στη
συνέλευση.