Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ: «Η αδιαφορία για μέσα ατομικής προστασίας οδηγεί σε σοβαρά εργατικά ατυχήματα»

0
123

Την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής, ζητάει από τους δημάρχους ο σύλλογος εργαζομένων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως.
Όπως επισημαίνει ο σύλλογος μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί απάντηση στο αίτημα για ΜΑΠ στους υπαλλήλους ούτε για το 2022 ούτε για το 2023.
«Σε μία περίοδο που τα εργατικά ατυχήματα σε εργαζομένους των ΟΤΑ έχουν πολλαπλασιαστεί και δεδομένης της ιδιαίτερης επικινδυνότητας της εργασίας σε πολλούς κλάδους εργαζομένων η ρύθμιση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία για την συμμόρφωση των ΟΤΑ και την διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
Σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας των εργαζομένων που δίνουν καθημερινά αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Η αδιαφορία και η απαξίωση σε θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε σοβαρά εργατικά ατυχήματα ακόμα και σε θάνατο.
Τα μέσα ατομικής προστασίας και τα μέτρα προληπτικής ιατρικής πρέπει να παρέχονται κάθε χρόνο χωρίς καθυστέρηση όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ και στις Σ.Σ.Ε.
Δεν πρέπει ο Σύλλογος κάθε φορά να καταγγέλλει τα αυτονόητα και να καταφεύγει στις δικαστικές αίθουσες για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι και να πληρώσουν για αυτά που δικαιούνται.
Να δοθούν σε χρήμα για το έτος 2022 σύμφωνα με την Νομοθετική ρύθμιση πού δίνει την δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να καταβάλλουν σε χρήμα στους εργαζόμενους τους την αξία των μέσων ατομικής προστασίας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να δοθούν σε είδος για το 2023.Δικαιούχοι των μέσων ατομικής προστασίας είναι όλοι οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας» τονίζει σε έγγραφό του ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ.