Πάνος Χαρ. Μπράμος: Κι επίσημα πλέον συμβολαιογράφος, μετά από 20χρόνια ενεργούς και μάχιμης δικηγορίας

0
32

Συναισθήματα ανάμεικτα καθώς με την τυπική ορκωμοσία, ολοκληρώνεται ένας επαγγελματικός κύκλος σχεδόν είκοσι ετών στη δικηγορία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω που σε αυτή τη διαδρομή με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας για τις πάσης φύσεως υποθέσεις σας.
Αποχωρώντας κρατώ κάθε τι θετικό κι ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους δικηγόρους, τους δικαστικούς υπαλλήλους και γενικά τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης για την καλή συνεργασία.
Κι επειδή οι σελίδες στα βιβλία υπάρχουν για να τις γυρίζουμε..
Ολοκληρώθηκε το πολύ ωραίο κεφάλαιο της δικηγορίας κι αρχίζει το νέο κεφάλαιο της συμβολαιογραφίας.
Σας ευχαριστώ..
Πάνος Μπράμος