ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Φυτεύτηκαν 100 ελαιόδεντρα στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή

0
170

 

 

 

 

Τους πρώτους «καρπούς» απέδωσε η αγαστή συνεργασία του Δήμου
Πύργου με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Μέσω του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του
Δήμου Πύργου και του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης
(ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ ολοκληρώθηκε η φύτευση 100 ελαιοδέντρων.
Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «75UN – 75
Trees UNAI SDG7», με τη χορηγία του φυτώριου «Hellenic Plants», ενώ
αναμένεται η φύτευση και 100 πλατανιών με τη χρηματοδότηση του
Πράσινου Ταμείου. Η πρόταση συνεργασίας έγινε από το ΕΚΠΑ που
εδώ και καιρό «τρέχει» το συγκριμένο πρόγραμμα. Μια πρόταση που
έγινε αμέσως αποδεκτή από τον Δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη
Αντωνακόπουλο και υλοποιήθηκε με τη καταλυτική συμβολή του
συνεργάτη του Μπάμπη Καραντώνη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πύργου
και του KΕΠΑ – UNAI Hub SDG7, ο Δήμος αναλαμβάνει την φροντίδα
των δένδρων για περίοδο πέντε ετών και στο μέτρο των δυνατοτήτων
του, την ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας για δενδροφυτεύσεις, τα
επόμενα έτη, ως συμβολής στις παγκόσμιες προσπάθειες
αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.
Από την πλευρά του, το ΚΕΠΑ – UNAI Hub SDG7 αναλαμβάνει την
διάθεση των δέντρων και την κοινοποίηση της δενδροφύτευσης στους
συνεργαζόμενους Δήμους και φορείς, στη ΚΕΔΕ, στα ελληνικά ΜΜΕ και
μέσω του UNAI στα αντίστοιχα ΜΜΕ του ΟΗΕ.
Τα δύο μέρη συμφωνούν στην προώθηση της συνεργασίας με σκοπό
την συγκρότηση Διεθνούς Συνεργατικής Πρωτοβουλίας (International
Cooperative Initiative – ICI) στο πλαίσιο των αντίστοιχων
δραστηριοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
των χωρών του Εύξεινου Πόντου – ΟΣΕΠ (Black Sea Economic
Cooperation Organization – BSEC).