Δήμος Πύργου: Ενημερωτική εκδήλωση για «Σχέσεις στην Εφηβεία – Κοινωνικά Δίκτυα και Ψυχική Υγεία» στο Γυμνάσιο Γουμέρου

0
79

 

 

 

 

Ο Δήμος Πύργου, ανταποκρινόμενος στο αίτημα συνεργασίας του Γυμνασίου
Γουμέρου στο πλαίσιο Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και στις τρεις τάξεις του σχολείου,
συμμετείχε την Τετάρτη (23/11) σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Σχέσεις στην
Εφηβεία – Κοινωνικά Δίκτυα και Ψυχική Υγεία.
Το αντικείμενο συζήτησης ανέπτυξε και παρουσίασε η Ψυχολόγος του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Πύργου Άρτεμις Δημητροπούλου και ο Κοινωνικός Λειτουργός
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Πύργου Σαργέντης Ιωάννης.
Σκοπός ήταν η παρουσίαση των κινδύνων που ελλοχεύουν από την χρήση των
υπηρεσιών διαδικτύου (εθισμός, εκβιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, τζόγος,
κ.α.). Αναφέρθηκαν οι σωματικές και οι ψυχολογικές επιπτώσεις καθώς και ο
αντίκτυπος στις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις των παιδιών. Ακολούθησε
διαλογική συζήτηση – διαδραστική επικοινωνία με τα παιδιά όπου δόθηκαν
κατευθύνσεις και συμβουλές στη σωστή χρήση του διαδικτύου.
– Μέσα από συνεχείς και πολύπλευρες δράσεις της, η δημοτική αρχή αναδεικνύει
το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τους νέους του Δήμου μας, εστιάζοντας και στην
αντιμετώπιση νέων προκλήσεων που αναδύονται σε ένα συνεχώς ευμετάβλητο
κοινωνικό περιβάλλον. Καθήκον μας, αποτελεί η παροχή όλων των διαθέσιμων
μέσων και εργαλείων που έχουμε στη διάθεση μας προκειμένου να στηρίζουμε
εμπράκτως και ουσιωδώς την σχολική κοινότητα.