Ανδρέας Νικολακόπουλος: Το γλοιοσπόριο περιορίζει την αισιοδοξία για το λάδι…

0
41

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το γλοιοσπόριο περιορίζει
την αισιοδοξία για το λάδι…

*ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΤΗΣΕ

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΓΑ

Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του προβλήματος με το
γλοιοσπόριο που προέκυψε στην ελιά και έχει ως αποτέλεσμα σε
ορισμένες περιπτώσεις τη μείωση της παραγωγής ζήτησε με
παρέμβασή του, τόσο στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και στον
ΕΛΓΑ ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Μπορεί μέχρι τώρα η χρονιά για τον τομέα ελαιόλαδου να εμφανίζεται
πολύ καλή, και οι τιμές να είναι ικανοποιητικές, ωστόσο η ζέστη σε
συνδυασμό με την υγρασία και το γεγονός ότι η συγκομιδή σε πολλές
περιοχές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί έφερε και πάλι το γλοιοσπόριο
που καταστρέφει τον ελαιόκαρπο, πριν από το ελαιομάζωμα.
Ο κ. Νικολακόπουλος με βάση την παραπάνω εικόνα και τον πιθανό
κίνδυνο να επιδεινωθεί το πρόβλημα κάτι που θα έχει αντίκτυπο στο
αγροτικό εισόδημα παρά τις αισιόδοξες πράγματι προβλέψεις ζητά να
γίνουν οι ανάλογες αυτοψίες και να τεκμηριωθεί μια διαδικασία που θα
μπορεί να βοηθήσει τους ελαιοπαραγωγούς μας.
Ο ίδιος έχει γίνει αποδέκτης αρκετών περιπτώσεων με ζημιές σε
λιοστάσια που παραμένουν ασυγκόμιστες ελιές, κυρίως σε πεδινών
περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τις θερμοκρασίες της
ζεστής ατμόσφαιρας.
Δεν παρέλειψε τέλος να σημειώσει ότι η καθυστέρηση συγκομιδής
οφείλεται σε ένα βαθμό και στην έλλειψη εργατών γης κάτι για το οποίο
δεν ευθύνονται οι ελαιοπαραγωγοί ενώ γίνονται εντατικές προσπάθειες
από την κυβέρνηση για την επίλυσή του.