Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Πως γίνεται η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών για το σχολικό έτος 2022-2023

0
414

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023» Υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54) ( Β’1144) που ρυθμίζει τα θέματα εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία καθώς και η υπό στοιχεία  2340/Δ6/2-3-22 «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 9Α6Ι46ΜΤΛΗ-964) (Β’983).

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και Α τάξη Προτύπων Λυκείων (στην περίπτωση των μη συνδεδεμένων ή  εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην περίπτωση των συνδεδεμένων)  για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή στο Γυμνάσιο αντίστοιχα. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 και είναι διαθέσιμη στο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ δείτε στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/

Για κάθε μαθητή υποβάλλεται μόνο μια αίτηση στην οποία μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον μόνο για ένα Πειραματικό Σχολείο, Μόνο για ένα Πρότυπο Σχολείο ή και για τα δυο δηλώνοντας σε αυτή την περίπτωση τη σειρά προτεραιότητας.

Δείτε σχετικά έγγραφα:

πηγή:https://www.newsit.gr/