Παναγιώτης Αντωνακόπουλος: «Εμμένουμε στην αναθεώρηση τιμολογίων στο ΦΟΔΣΑ»

0
120
default

 

 

 

– Τι έλεγε η εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» το 2019
– Η δέσμευση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου για τη μείωση τιμών
Α.Σ.Α.

Στην αναθεώρηση των τιμολογίων Α.Σ.Α. της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» που
διαχειρίζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην
«Τριανταφυλλιά» εμμένει ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος,
ανασύροντας μάλιστα θεωρημένα πρακτικά συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του 2019, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ.
Γεωργόπουλος, είχε καταθέσει σύμφωνη γνώμη προς αυτή την κατεύθυνση.
Όπως δηλώνει ο κ. Αντωνακόπουλος: «Να υπενθυμίσουμε ότι στις
14/10/2019, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου είχαμε
προσκαλέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» που
λειτουργεί το εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών απορριμμάτων στην
Τριανταφυλλιά. Εκεί μεταξύ άλλων του είχα θέσει το ζήτημα και του είχα
αποδείξει με μαθηματική ακρίβεια, ότι πληρώνουμε τα πιο ακριβά σκουπίδια
στην Ελλάδα! Η επένδυση αυτή είναι η πιο αποδοτική για την εταιρεία».
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Πύργου είχε αναφέρει σε εκείνη τη συνεδρίαση
μεταξύ άλλων: «Να δούμε τη αυτή τη συμφωνία που υπάρχει με δυο-τρεις
μικροβελτιώσεις που έχουν όμως μεγάλη σημασία για εμάς και να κάνουμε τη
διάγνωση καλής πρόθεσης αμοιβαία».
Συνεχίζοντας ο κ. Αντωνακόπουλος, υπενθυμίζει προς πάσα κατεύθυνση, ότι ο
κ. Γεωργόπουλος είχε απαντήσει θετικά, αφήνοντας ανοιχτό το θέμα
αναθεώρησης των τιμών. « Ο κ. Γεωργόπουλος, είχε αφήσει ανοιχτό το θέμα
για βελτίωση της συμφωνίας. Κάτι που δεν έγινε ποτέ και σήμερα το αρνείται.
Του υπενθυμίζουμε λοιπόν, με τα επίσημα θεωρημένα πρακτικά του Δήμου
Πύργου ότι είχε δεσμευτεί».
Ο κ. Γεωργόπουλος, απαντώντας στον κ. Αντωνακόπουλο στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/10/2019 είχε δηλώσει χαρακτηριστικά
πως: «Όλο αυτό το διάστημα προφανώς θα γίνονται συζητήσεις και θα

γίνονται βελτιώσεις στη συμφωνία. Οι συμφωνίες είναι ζωντανά πράγματα,
δεν είναι …νεκρά κι αποστεωμένα και πάντα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους οι
πλευρές να είναι ευχαριστημένες. Γιατί μια καλή συμφωνία είναι καλή όταν
όλες οι πλευρές είναι ευχαριστημένες. Επομένως στην πρόταση-πρόκληση,
του Δημάρχου, εμένα η στάση μου είναι θετική. Γιατί πιστεύω ότι, πραγματικά
όταν έχουμε μπροστά μας 25-26 χρόνια, δεν μπορούμε να λέμε όχι. Πρέπει να
συζητάμε…»

* Βάσει και των παραπάνω επισήμων πρακτικών, ο κ. Αντωνακόπουλος
σήμερα ξαναφέρνει στην επιφάνεια την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας,
καταλήγοντας: «Ο Πύργος και άλλοι Δήμοι – η πλειοψηφία του ΦΟΔΣΑ –
επιμένουμε να βάζουμε θέμα αναθεώρησης τιμολογίων. Βέβαια ούτε το Δ.Σ.
του ΦΟΔΣΑ ποτέ έβαλε σοβαρά το θέμα συζήτησης των τιμών… Από αυτή την
κρίση όλοι κάτι θα χάσουν. Δεν μπορεί να εμμένουν στα κέρδη των καλών
εποχών. Και γι’ αυτό είμαστε εδώ. Να παίρνουμε αποφάσεις στο κλίμα των
καιρών».