Δήμος Πύργου: Οδηγίες σε όλες τις Τοπικές Κοινότητας για καθαρισμό οικοπέδων

0
71

 

 

Οδηγίες σε όλες τις Τοπικές Κοινότητας για καθαρισμό οικοπέδων
-Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Για άλλη μια φορά ο Δήμος Πύργου ενημερώνει και προτρέπει τους ιδιοκτήτες
οικοπέδων να προβούν σε καθαρισμό και συντήρηση αυτών προς αποφυγή
πυρκαγιάς. Ήδη από το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας, δόθηκε ανακοίνωση
σε όλους τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων με την οδηγία να
τοιχοκολληθεί σε κοινόχρηστους χώρους.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Δήμος Πύργου καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 1
και 2 του ΦΕΚ 2549/Β’/19.4.2023, τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές,
μισθωτές και επιμισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,
να προβούν σε καθαρισμό και στη συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια
της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), προς αποτροπή
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της
υποχρέωσης καθαρισμού (10 ημέρες από την επίδοση, θυροκόλληση ή
κοινοποίηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του ΦΕΚ 2549/Β’/2023),
ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και επιβάλλεται ή
καταλογίζεται στους υπόχρεους από τον Δήμο πρόστιμο».