Υπεγράφη η σύμβαση για το μεγαλύτερο έργο διαχρονικά στη ΔΕΥΑ Πύργου ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, έργο Δημοτικής αρχής Αντωνακόπουλου

 

 

Υπεγράφη τη Δευτέρα (18/12) η σύμβαση με τον ανάδοχο για το μεγάλο έργο
«Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και Ψηφιακών υδρομετρητών
στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ».
Προηγήθηκε Ανοιχτός Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η διαδικασία
ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του αναδόχου (που είναι η THITA – FI ΑΤΕΕ). Το
έργο είναι προϋπολογισμού 5.197.700 ευρώ πλέον ΦΠΑ, κι αφορά στην
τοποθέτηση ψηφιακών υδρομέτρων για αντικειμενική μέτρηση κατανάλωσης,
καθώς και επέκταση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων τηλεελέγχου, όπου έτσι
επιτυγχάνεται έγκαιρα και με ακρίβεια εντοπισμός βλάβης.


Ο Δήμαρχος Πύργου και πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Τάκης Αντωνακόπουλος τόνισε ότι
πρόκειται για το σημαντικότερο και μεγαλύτερο έργο που γίνεται στη ΔΕΥΑΠ. Ο
ίδιος, προ έτους περίπου, είχε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα ΕΣΠΑ και
Ταμείου Συνοχής κ. Γιώργο Ζερβό για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης.
Αξίζει να τονιστεί ότι μέχρι τώρα η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει εφαρμοστεί μόνο
σε λίγες ΔΕΥΑ στη χώρα μας. «Ακόμα μια διάκριση της Δημοτικής μας Αρχής»
επεσήμανε σχετικά ο κ. Αντωνακόπουλος.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε οριακά στο χρόνο, γιατί μέχρι τις 31/12/2023, βάση
του ΕΣΠΑ, πρέπει να υπάρχει «σύμβαση και πρόοδος του έργου».