Βασίλης Παναγόπουλος: «Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλεως (ΣΧΟΑΠ) του Πύργου»

0
28

«Πρόκειται για σημαντική στιγμή για τα πολεοδομικά ζητήματα της πόλης του Πύργου και του πρώην καποδιστριακού δήμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι το εξής:

“Το έτος 2008 με ενέργειες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πύργου της οποίας τύχγανα αρμόδιος αντιδήμαρχος ξεκίνησε η διαδικασία έγκρισης του ΣΧΟΑΠ, δηλαδή του Σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλεως, το οποίο αποτελεί σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο αξιοποίησης των ακινήτων, εξορθολογίζοντας τις χρήσεις γης, προστατεύοντας το περιβάλλον ενώ έχει τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη αφού επιλύει χρόνια προβλήματα και καθιστά ξεκάθαρο το πολεοδομικό πλαίσιο. Μεταξύ των ετών 2008-2014 ολοκληρώθηκε η α΄ φάση της μελέτης .

Λόγω των εναλλαγών προσώπων στη διοίκηση του Δήμου Πύργου κατά τα επόμενα χρόνια, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν και δεν αξιολόγησαν την σημασία του έργου, η πρόοδος της μελέτης αυτής δυσχεράνθηκε σημαντικά . Παραταύτα με την συνεχή πίεση και τις ενέργειες μου ως δημοτικός σύμβουλος αλλά , κυρίως ως μέλος της διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και την πραγματικά σημαντική προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου καταφέραμε να ολοκληρωθεί το σχέδιο που εκπονήθηκε και στοίχισε το ποσό των 600.000 € περίπου , απέβλεπε δε , κατόπιν εκτεταμένων μελετών (χωροταξικών , γεωλογικών , περιβαλλοντικών κλπ) στην επίλυση χρόνιων πολεοδομικών ζητημάτων και στον εκσυγχρονισμό τον οικιστικών δεδομένων.

Δυστυχώς, η προηγούμενη δημοτική αρχή υπήρξε μοιραία για το ζήτημα αυτό. Ενώ γνώριζαν τα στενά χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η οποία όφειλε να περαιωθεί με δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ έως 30-6-2023, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα επί έναν και πλέον χρόνο, την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, με συνακόλουθη συνέπεια την απώλεια πολύτιμου χρόνου . Με τον τρόπο αυτό αλλά και την μη αποτελεσματική και συνεπή παρακολούθηση της διαδικασίας που θα τους επέτρεπε να παρέμβουν όπου απαιτείτο προκάλεσαν την απώλεια της προθεσμίας. Το ζήτημα αυτό το επισημάναμε και προεκλογικά αλλά δεν μείναμε στην επισήμανση. Αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και σε συνεργασία με στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης και της κυβέρνησης εξασφαλίσαμε την παράταση του χρόνου επικύρωσης του έργου και η μελέτη τελικά δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ .

Πρόκειται για σημαντική στιγμή για τα πολεοδομικά ζητήματα της πόλης του Πύργου και του πρώην καποδιστριακού δήμου, οι περιοχές του οποίου συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη.

Με την έγκριση των ΣΧΟΑΠ ολοκληρώθηκε το πρώτο επίπεδο του επικαιροποιημένου πολεοδομικού σχεδιασμού και μπορούμε πλέον να εφαρμόσουμε το δεύτερο επίπεδο δηλαδή τα ρυμοτομικά σχέδια εφαρμογής . Μάλιστα ο Δήμος Πύργου είναι ο μοναδικός Δήμος της περιφερειακής ενότητας Ηλείας που ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού . Στόχος μας είναι η άμεση δημοπράτηση των ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής όπου απαιτείται.

Για τους μη ειδικούς πρέπει να τονίσουμε ότι οι πολεοδομικές αυτές ενέργειες θέτουν τις βάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων , για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αίροντας ερωτήματα και αμφισβητήσεις πολεοδομικής φύσης .

Τα ζητήματα που επιλύονται είναι πάρα πολλά .

Σημαντικό παράδειγμα είναι αυτό που αφορά την απεμπλοκή του θέματος που είχε ανακύψει και εμπόδιζε την αξιοποίηση του οικόπεδο που προορίζεται για την οικοδόμηση του 1ου Λυκείου Πύργου .Ήδη με την λύση που δόθηκε από τα ΣΧΟΑΠ αντιμετωπίσθηκε το πολεοδομικό πρόβλημα και ανοίγει ο δρόμος για την ανέγερση του σχολείου.

Καθίσταται πλέον δυνατή η επέκταση του σχεδίου πόλης στο βόρειο τμήμα με την ολοκλήρωση της έγκρισης της μελέτης που πρόκειται άμεσα να δρομολογήσουμε.

Προσδιορίζονται με ξεκάθαρο τρόπο οι χρήσεις γης σε όλο τον πολεοδομικό ιστό της πόλης του Πύργου και εντός των ορίων του πρώην καποδιστριακού δήμου.

Ανοίγει ο δρόμος για την πολεοδόμηση ( επίσπευση πολεοδομικών σχεδίων εφαρμογής) και άρα την αξιοποίηση παραλιακών περιοχών μεγάλου ενδιαφέροντος όπως του Αγ, Ηλία, Σκαφιδιάς , Λεβεντοχωρίου , Κορακοχωρίου και του προυφιστάμενου του 1923 οικισμού Κατακόλου κλπ.

Αποτελεί μεγάλη δικαίωση για εμένα προσωπικά και για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύργου η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης αυτής και θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια όλους τους συνεργάτες που υποστήριξαν την προσπάθεια και ιδιαίτερα τον επιβλέποντα την μελέτη κ. Αναστάσιο Βαμβακά και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας δόμησης Δ. Πύργου κ. Γιώργο Αντωνόπουλο για την πολύτιμη συμβολή τους.

Όταν υπάρχει υγιής συνεργασία μεταξύ των αιρετών και των υπηρεσιακών παραγόντων με τους τελευταίους να καλούνται να υπερβούν τις δυνάμεις και τις αντικειμενικές δυνατότητες που τους παρέχονται τα αποτελέσματα είναι επιτυχή και πολλαπλώς ωφέλιμα για το κοινωνικό σύνολο.”

Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου

Η εδαφική περιφέρεια της ΔΕ Πύργου οργανώνεται σε ευρύτερες ζώνες ανάλογα με τη χρήση και το βαθμό προστασίας τους, οι οποίες ομαδοποιούνται σε Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης, που είναι ήδη θεσμοθετημένες ή προορίζονται για πολεοδόμηση για κύρια ή παραθεριστική κατοικία, για ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, για τουριστικές ζώνες κλπ., σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι οποίες δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, σε Περιοχές Περιορισμού και Ελέγχου Δόμησης (ΠΕΠΔ), που είναι γύρω από πόλεις, αλλά και οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης, και σε Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν στον οικιστικό ιστό των πολεοδομημένων αλλά και πολεοδομούμενων οικισμών.

Ως Π.Ε.Π. στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πύργου προσδιορίζονται οι παρακάτω περιοχές:

– Π.Ε.Π. I: Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
– Π.Ε.Π. ΙΙ: Ζώνη Προστασίας Ποταμού Αλφειού
– Π.Ε.Π. ΙΙΙ: Ζώνη Απολύτου Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου Φείας και Αρχαιολογικός χώρος Σκαφιδιάς

Επίσης, για τα Κοιμητήρια προτείνεται περιμετρική ζώνη πρασίνου σε απόσταση τουλάχιστον 20 μ. από τα κοιμητήρια.

Οι Μονάδες ειδικής επεξεργασίας λυμάτων αφορούν περιοχές με εγκαταστάσεις μονάδων βιολογικού καθαρισμού (Ε.Ε.Λ.) στο Κατάκολο και στον Πύργο. Η πρώτη βρίσκεται στην Τ.Κ. Κατάκολου (θέση Χερσόνησος της περιοχής Ακρωτηρίου/Ιχθύς) και η δεύτερη (Ε.Ε.Λ. Πύργου) νότια της πόλης του Πύργου πλησίον της αποστραγγιστικής τάφρου 8Τ.

Επίσης στο σχεδιασμό προβλέπονται Δίκτυα Αστικής Τεχνικής Υποδομής και Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων.