Το Πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στην Ανδρίτσαινα

0
248

Το Πανηγύρι στην Ανδρίτσαινα ήταν ζωοπανήγυρο, πολυήμερο και γιορταζόταν του Αγίου Πνεύματος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Πανηγυρίστρα, όπως λεγόταν.
Η εκκλησία είναι πάνω στο λοφίσκο των Ταξιαρχών.
Στην απογραφή των Ενετών του 1700 αναφέρεται: «Εις το Κριβοκορη Παλαιόκαστρον εκκλησία του Ταξιαρχου χαλασμένη». Είναι δύσκολο να ταυτιστεί αν πρόκειται για την ίδια εκκλησία των Ταξιαρχών.
Αν είναι ίδια σίγουρα οι Χριστιανοί την έφτιαξαν μετά την απογραφή.
Το 1905 ο τότε Δήμαρχος Ανδριτσαίνης Γεώργιος Παπαδημητρίου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών την έγκριση για την σύσταση και λειτουργία πανηγυριού στους Αγίους Ταξιαρχίες.
Ο Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος δημοσιεύει στην εφημερίδα του «Επαλξη Ενορίας» στο αριθ. 24 φύλλο Απρίλιος Μάιος 2003, το Διάταγμα, «Περί συστάσεως εμπορικής πανηγύρεως εν τη θέσει Άγιοι Ταξιάρχες της περιφέρειας Ανδριτσαίνης».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει του Ημετερου επί των Εσωτερικών Υπουργού εγκρίνομεν την σύστασιν εμπορικής πανηγύρεως τελούμενης ετησίως εν τη πρωτευουση του Δήμου Ανδριτσαίνης και εν τη θέσει «Άγιοι Ταξιάρχαι» της περιφέρειας Ανδριτσαίνης, αρχομένης από της ημέρας της Πεντηκοστής του Πάσχα κατ’ εξακολούθησιν επι εξ συνεχείς ημέρας. Εις τον αυτόν Υπουργον
ανατιθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.
Εν Αθηναις τη 20 Μαΐου 1905
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’
Ο επι των Εσωτερικων Υπουργος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Πηγή:
Ανδρίτσαινα
Η Πέτρινη και Κεραμιδοσκεπασμένη Πολιτεία
Δημητρίου Μιλτ. Πριγγουρη