Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Επαγγελματιών Φωτογράφων Ηλείας «Φωτακτίς»

Την πρώτη τους συνεδρίαση πραγματοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών Φωτογράφων Ηλείας «Φωτακτίς» που θα απαρτίζουν το νέο Δ.Σ., όπως αναδείχθηκαν από την Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 15ης Μαϊου, στον Πύργο. Σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ. αρ. 81/20-5-2024, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναλαμβάνει για την νέα τριετή θητεία 2024-2027, μετά από την ομόφωνη λήψη απόφασης των μελών του, θα απαρτίζεται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά:

Τακτικά:

Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος Α’: Δέσποινα Παπαδοπούλου
Αντιπρόεδρος Β’: Αναστάσιος Αποστολόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Παρασκευόπουλος
Ταμίας: Γεωργία Μπούρου
Ειδικός Σύμβουλος Α’: Ανθούσα Τσελεπή
Ειδικός Σύμβουλος Β’: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος

Αναπληρωματικά:

Αχιλλέας Γεωργιάδης και Κωνσταντίνος Παναγόπουλος.