Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει, την Τρίτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου (Συνεδριακό Κέντρο).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέματα Δημάρχου – Προεδρείου
1. Εκλογή αντιπροσώπων στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ν. Ηλείας
2. Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Ύδρευσης ‘Ο ΠΗΝΕΙΟΣ’
3. Ορισμός συμβούλων, ως συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, από κάθε παράταξη που δεν εκπροσωπείται σε αυτή.
4. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α (Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων Αμαλιάδας)
5. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΡΑΔΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Α.Ε)
6. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ήλιδας ‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ήλιδας’
7. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ήλιδας ‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ήλιδας’
8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου αρμόδιου για υπογραφή πράξεων Προσκύρωσης δημοτικών χώρων & Αποδοχής ρυμοτομούμενων τμημάτων οικοπέδων
9. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, έτους 2024.
10. Ορισμός εκπροσώπων τού δήμου στην επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ζώων/προϊόντων

Θέματα Δ/νσης Διοίκησης
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλ. Γεωργουλής)
11. Εκ νέου συμμετοχή τού δήμου Ήλιδας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών τού δημοσίου τομέα, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
12. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών αιτημάτων τού δήμου

Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σπ. Λαμπρινός)
13. Παραχώρηση τάφου στον δήμο, βάσει της υπ΄αριθμ. 26060/28.12.2023 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας.

Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ.Τσεριώνης)
14. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
15. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €, έτους 2024.
16. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 23/2018]
17. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι», [αρ. μελ.1/2021]
18. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη θέση ‘ΣΧΑΡΕΣ’, κοινότητας ΛΑΤΤΑ και αναβαθμού προστασίας κιβωτοειδούς οχετού στη θέση ‘ΧΑΤΖΗ’ κοινότητας ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ», [αρ. μελ.13/2023]
19. Έγκριση 3 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.19/2021]
20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας», [αρ.μελ.1/2022]
21. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας: Οδικό Τμήμα Βάλμη – Απιδούλα» [αρ. μελ.2/2022]
22. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο ΔΕ Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.38/2016]
23. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κεραμιδιάς», [αρ. μελ.18/2018]
24. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κέντρου» [αρ. μελ.35/2018]
Φωτο: HLIDA