ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΥ ΖΗΤΑ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

0
25

 

 

ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
ΖΗΤΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το προηγούμενο των οδυνηρών πυρκαγιών
επιβάλλει την θέση Αντιπυράρχου στην Ηλεία

Επισημαίνει τους λόγους που την δικαιολογούν στο Νομό μας με σχετική ερώτησή
του στον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη

Την θέσπιση θέσης Αρχιπυράρχου του Πυροσβεστικού Σώματος για
την διοίκηση της ΠΥ στην Ηλεία με δεδομένη την εικόνα και την
κατάσταση που κάθε φορά επικρατεί μπροστά στον κίνδυνο των
πολλών πυρκαγιών, κάτι που επιβάλλει και μεγαλύτερη οργάνωση
στην αντιμετώπισή τους ζητά με σχετική ερώτηση που κατέθεσε για
τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο
Στυλιανίδη ο βουλευτής του Νομού μας Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Χαρακτηριστικά όπως επισημαίνει ο Ηλείος βουλευτής η συγκεκριμένη
θέση σε επίπεδο Νομού θα βοηθήσει πραγματικά στα εξής :
-Στην αναβάθμιση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Ηλείας
και γενικότερα του Νομού Ηλείας.
-Στην λήψη γρήγορων αποφάσεων στις κρίσιμες στιγμές -εκδήλωση
μεγάλης δασικής πυρκαγιάς- χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι
την άφιξη του Περιφερειακού Διοικητή Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος
επίσης φέρει τον βαθμό του Αρχιπυράρχου. Η έδρα, τόσο του
Περιφερειακού Διοικητή όσο και του Συντονιστή Επιχειρήσεων

(Αντιστράτηγος), είναι η Πάτρα. Εφόσον θεσπιστεί θέση Αρχιπυράρχου
Διοικητή Νομού Ηλείας με έδρα την Ηλεία, οι αποφάσεις θα
λαμβάνονται συντομότερα και σε πρώτο χρόνο.
-Την διοίκηση του πλέον πυρόπληκτου νομού θα αναλάβει Ανώτατος
Αξιωματικός, με μεγαλύτερη εμπειρία σε συμβάντα και σε διοίκηση.
-Στην άμεση επίλυση προβλημάτων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
του Νομού, με την υποβολή των αιτημάτων από Ανώτατο Αξιωματικό
(Αντιπύραρχο) σε σχέση με τον Ανώτερο Αξιωματικό (Πύραρχο) που
είναι σήμερα.

ΤΟ ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΥΡΙΝΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ

Αιτιολογώντας την συγκεκριμένη ερώτηση ο κ. Νικολακόπουλος κάνει
ιδιαίτερη μνεία για τον πλέον πυρόπληκτο Νομό στη χώρα και για τις
μέχρι τώρα επιπτώσεις των πυρκαγιών στην Ηλεία τονίζοντας
ειδικότερα :
«Ο Νομός Ηλείας, με την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, έχει πληγεί
πολλάκις από πυρκαγιές που έχουν αποβεί ζημιογόνες για τον τόπο, με
αποκορύφωμα τις καταστροφικές πυρκαγιές του έτους 2007 που
στοίχισαν σε ανθρώπινες ζωές.
Παρά τα όποια μέτρα πρόληψης και την υπεράνθρωπη προσπάθεια
που καταβάλλουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές μας, σε κάθε
θερινή περίοδο εκδηλώνονται πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να
καταγράφονται
μεγάλες ζημιές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ενώ στο
‘στόχαστρο’ έχει βρεθεί- περισσότερες από μία φορά- η περιοχή της
Αρχαίας
Ολυμπίας θέτοντας σε κίνδυνο και τον αρχαιολογικό χώρο και
το μουσείο.
Η Ηλεία είναι μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την
εκδήλωση μεγάλων και σοβαρών πυρκαγιών και πολλά από τα χωριά

του νομού θεωρούνται ‘κόκκινη ζώνη’, καθώς περιβάλλονται από
μεγάλες δασικές εκτάσεις και είναι αναγκαίο να προστατευθούν από
φυσικές καταστροφές.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Ως εκ τούτου, πέραν της ενίσχυσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με
ανθρώπινο δυναμικό, πυροσβεστικά και άλλα μέσα, απαιτείται και
καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών ώστε να είναι πιο
αποτελεσματικές τις κρίσιμες και καθοριστικές στιγμές εκδήλωσης των
πυρκαγιών.