Συμμετοχή του Δήμου Πύργου στο Διαγωνισμό European Capitals of Inclusion and Diversity Award

0
242

 

 

 

 

«Για πρώτη φορά ο Δήμος μας συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος για το Ευρωπαϊκό
Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας.
Η συμμετοχή μας είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη συμβολή μας στη δημιουργία
μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, σε μια ανοιχτή κοινωνία δικαιωμάτων για όλους,
ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, εθνοτική καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες
πεποιθήσεις, αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ηλικία, οικογενειακή ή κοινωνική
κατάσταση, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου και
τόπο κατοικίας.
Ο Δήμος Πύργου με τις συμπληρωματικές κοινωνικές δομές του (Κέντρο Κοινότητας
με παράρτημα Ρομά, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, Βοήθεια στο Σπίτι, Ομάδα
Προστασίας Ανηλίκων, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, Γραφείο Αλληλεγγύης), έχει
δημιουργήσει δίχτυ προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών και πορεύεται με
κοινωνική ευθύνη.
Σε συνδυασμό με την αγαστή συνεργασία με κρατικούς και θεσμικούς φορείς, ο
Δήμος Πύργου συμβάλλει στην ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που
βιώνουν δύσκολες συνθήκες και βρίσκονται αντιμέτωποι με την φτώχεια και τις
επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού».