Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας: “Συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων: Μια από τα ίδια”

Ο Σύλλογός μας, σε κάθε εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνει τη θέση του για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιλέγονται οι συνάδελφοι που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία. Η θέση μας αυτή στηρίζεται στις αρχές της ισότητας και της ανιδιοτέλειας. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε ότι τα μέλη του δεν θα συμμετέχουν σε ενδεχόμενη κλήρωση για τη συγκρότησή τους.

Την ίδια θέση, δηλαδή της κλήρωσης από ενιαίο κατάλογο εξαιρουμένων όσων λόγω της συγκεκριμένης υπηρεσιακής τους ιδιότητας κρίνονται αυστηρά απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας, είχε διατυπώσει ο Σύλλογος μας με το υπ΄ αριθ. 588/20-5-2024 έγγραφο του προς τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας.

Οι πληροφορίες που λάμβαναν πολλοί συνάδελφοι ήταν ότι θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την συγκρότηση του ειδικού εκλογικού συνεργείου για τη διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024. Παρόλα αυτά και ενώ υπήρξε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου μας την Παρασκευή 31 Μαΐου, ώστε να παραβρεθεί στην κλήρωση, ουδέποτε οριστικοποιήθηκε η ώρα πραγματοποίησης της κλήρωσης και ουδέποτε κλήθηκε σε αυτήν.

Έτσι, στις 5-6-2024, επτά (7) ημέρες μετά την έκδοση της απαιτούμενης Κ.Υ.Α. και τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας συγκρότησε το ειδικό εκλογικό συνεργείο με την ίδια μάλλον συνταγή που είχαν και οι προκάτοχοι του. Διαψευστήκαν λοιπόν και πάλι οι προσδοκίες των συναδέλφων μας περί μιας διαφανούς διαδικασίας για την επιλογή των συναδέλφων (εκτός των απαραίτητων εξ΄ αιτίας της θέσης και των καθηκόντων τους).

Πιστεύουμε δε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση συγκρότησης του ειδικού εκλογικού συνεργείου, πάσχει σε ζητήματα εγκυρότητας, καθώς σε αυτήν έχουν πιθανόν συμπεριληφθεί υπάλληλοι που δεν υπάγονται σε υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά στην Π.Ε. Ηλείας.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι, το Δ.Σ ουδεμία ανάμιξη είχε στην διαδικασία επιλογής των συναδέλφων που συγκρότησαν το εκλογικό συνεργείο.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας