Στήριξη …αλά καρτ

Φανερό γίνεται πλέον το «ειδύλλιο» μεταξύ συνυποψηφίων κόμματος, καθώς ο ένας υποψήφιος πηγαίνει στις συγκεντρώσεις του άλλου, εκφράζοντας συγχρόνως την άποψη να νέα …ήθη όσον αφορά τη συμπεριφορά του ενός (υποψηφίου), απέναντι στον άλλον! Κάτι τέτοιο ωστόσο σίγουρα θα είχε μεγαλύτερη εγκυρότητα, εφόσον συνέβαινε και με τους άλλους συνυποψηφίους τους, που όμως στην πράξη δεν συμβαίνει… Άρα μάλλον έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα μέχρι να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ο πολιτικός πολιτισμός.