Πύργος: “Πράσινο φως” για τη συνέχιση των έργων αναβάθμισης της οδού 28ης Οκτωβρίου και των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αγίας Βαρβάρας

0
25

Εγκρίθηκε η πληρωμή λογαριασμών για την ανάπλαση της 28ης Οκτωβρίου και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αγίας Βαρβάρας στον Πύργο, καθώς η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε την εκταμίευση πόρων για την εξόφληση των λογαριασμών που είχαν στείλει οι ανάδοχοι των δύο έργων.

Για το πρώτο έργο και έπειτα από συμπληρωματική ηλεκτρονική επιστολή του δήμου Πύργου προς το Πράσινο Ταμείο στις 11 Ιανουαρίου, εγκρίθηκε η πληρωμή 42.928 ευρώ προς τον ανάδοχο, ενώ για το δεύτερο έργο εγκρίθηκε η αποδέσμευση 96.140 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το έργο της αποκατάστασης υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίας Βαρβάρας, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Πύργου, Στάθη Καννή για την αποδοχή και υπογραφή παράτασης της σύμβασης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018» του Πράσινου Ταμείου, στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο ως τις 27 Φεβρουαρίου του 2026.

Όπως επισημάνθηκε από το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όποια καθυστέρηση στη λήψη απόφασης καθιστά αδύνατη την πληρωμή του αναδόχου, με κίνδυνο τη διακοπή των εργασιών και ως εκ τούτου τη μη ομαλή ολοκλήρωσή του.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr