Ψηφίσθηκε ο νέος Οργανισμός από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την συμφωνία μέρους της Αντιπολίτευσης

0
19

Με την θετική ψήφο του συνόλου των Περιφερειακών Συμβούλων των συνδυασμών «ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ» (Φαρμάκης), «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ» (Σπηλιόπουλος) και του Ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου Μπράμου Παναγιώτη (Π.Ε. Ηλείας), οι οποίοι «ψήφισαν κατά συνείδηση» όπως έχουν υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας [ΑΔΑ: Ω72Θ46ΜΤΛ6-Β6Ι] εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ αναφέρονται τα εξης :

Με την οριακή πλειοψηφία των 26 θετικών ψήφων εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. με τον οποίο δημιουργούνται νέες οργανικές μονάδες και θέσεις προϊσταμένων, επαναδιατυπώνονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες και κλάδοι που μπορούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στις οργανικές μονάδες, ανακατανέμονται – συστήνονται οργανικές θέσεις. Η τροποποίηση του ΟΕΥ δεν είναι σημειακή όπως κάποιοι ισχυρίσθηκαν αλλά καθολική σε όλα τα άρθρα του.

Με την θετική ψήφο του συνόλου των Περιφερειακών Συμβούλων των συνδυασμών «ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ» (Φαρμάκης), «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ» (Σπηλιόπουλος) και του Ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου Μπράμου Παναγιώτη (Π.Ε. Ηλείας), οι οποίοι «ψήφισαν κατά συνείδηση» όπως έχουν υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας [ΑΔΑ: Ω72Θ46ΜΤΛ6-Β6Ι], αποφασίσθηκε:

· η σύσταση νέας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στην Π.Ε. Ηλείας, χωρίς την ύπαρξη του απαιτούμενου προσωπικού, αγνοώντας τις επισημάνσεις μας ότι κάτι τέτοιο εγκυμονεί κινδύνους για κατάρρευση του κτηνιατρικού έργου, αφού στην Π.Ε. Ηλείας υπάρχουν μόνο 7 κτηνίατροι, οι δε οργανικές μονάδες που δημιουργούνται στην εν λόγω Διεύθυνση με το νέο οργανισμό είναι 7, δημιουργώντας διασπορά των συναδέλφων κτηνιάτρων και κατακερματισμό δυνάμεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί η αύξηση των οργανικών μονάδων ως απάντηση-λύση στη μείωση του προσωπικού. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι εάν η Περιφερειακή Αρχή ήθελε να ενισχύσει τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως η ίδια ισχυρίζεται, στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων για τα έτη 2024 έως 2027 θα προγραμμάτιζε περισσότερες προσλήψεις κτηνιάτρων για την Ηλεία, πέραν της μίας που προγραμματίζει για το έτος 2026 και μόνο, ή στις νέες θέσεις που σύστησε με τον Ο.Ε.Υ. θα προβλεπόταν περισσότερες των δύο θέσεων για το σύνολο της Περιφέρειας.

· Ο αποκλεισμός, από την δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, των συναδέλφων κατηγορίας ΤΕ και η χωρίς λογική ανακατανομή των κατηγοριών και κλάδων που θα έχουν δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στις οργανικές μονάδες. Για την κατανομή αυτή δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την σκοπιμότητα των αλλαγών.

· Η διατήρηση ελλείψεων και εσφαλμένων αναφορών που θέτουν ζητήματα νομιμότητας του.

· Η δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης.

Κατά την άποψή μας, με δεδομένη τη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να γίνει τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (εν αναμονή προκήρυξης εθνικών εκλογών και δύο μήνες πριν την λήξη της δυνατότητας που δίνει ο νομοθέτης στα περιφερειακά συμβούλια), η μυστικοπάθεια που ακολουθήθηκε για τη σύνταξή του και η απόκρυψη της διαδικασίας από τους Συλλόγους, η αρχική προθεσμία που δόθηκε στους Συλλόγους για να διατυπώσουν τις απόψεις τους (48 ώρες), η δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης, ο αποκλεισμός κατηγοριών και κλάδων από τις θέσεις ευθύνης, φανερώνει ότι ο νέος Ο.Ε.Υ. που εγκρίθηκε από τους 26 Περιφερειακούς Συμβούλους είναι κατευθυνόμενος και ρουσφετολογικός που η μόνη ανάγκη που θα ικανοποιηθεί είναι η υλοποίηση μέρους των υποσχέσεων που έχει δώσει η Περιφερειακή Αρχή στους διάφορους «μνηστήρες» των θέσεων ευθύνης.

Για τους Περιφερειακούς Συμβούλους του συνδυασμού της αντιπολίτευσης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ» (Σπηλιόπουλος) και τον Ανεξάρτητο Περιφερειακό Σύμβουλο Μπράμο Παναγιώτη (Π.Ε. Ηλείας), οι οποίοι «ψήφισαν κατά συνείδηση» και αθροίστηκαν με τους ψήφους της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να εγκριθεί ο Ο.Ε.Υ., θα παραμένει το ερώτημα με βάσει ποιο κίνητρο ή με ποια σκοπιμότητα έδωσαν την βεβιασμένη θετική ψήφο τους στο τέλος της παρούσας περιφερειακής θητείας και γιατί δεν επέλεξαν να γίνει η τροποποίηση του Οργανισμού από την νέα Περιφερειακή Αρχή που θα προκύψει.

Επίσης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του συνδυασμού της αντιπολίτευσης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ» (Σπηλιόπουλος) και ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Μπράμος Παναγιώτης (Π.Ε. Ηλείας) θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους στην περίπτωση που, με αφορμή την έγκριση του νέου Οργανισμού, η Περιφερειακή Αρχή προσπαθήσει να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 «μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές». Σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί μία νέα δεξαμενή «κατά κυριολεξία προϊσταμένων», που χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης θα παραμένουν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, αποκλείοντας όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους από την δυνατότητα της υπηρεσιακής εξέλιξης, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που θα έχουν. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη δεξαμενή «κατά κυριολεξία προϊσταμένων», είχε δημιουργηθεί το 2007 κατόπιν όμως των κρίσεων που είχαν κάνει τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και με την μόνη διαφορά ότι οι κρίσεις αυτές βασίζονταν σε ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής και όχι στη βούληση της Περιφερειακής Αρχής. Επίσης να θυμίσουμε ότι με ευθύνες των Περιφερειακών Αρχών, τα τελευταία 15 χρόνια, όλες οι τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης γίνονται με τη διαδικασία της ανάθεσης χωρίς να τηρείται οποιοδήποτε αξιοκρατικό κριτήριο.

Σημειώνεται ότι, αν και ζητήθηκε η άποψη των Συλλόγων Εργαζομένων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Ε. – οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από όλους τον τρόπο και τις δυσχέρειες λειτουργίας των υπηρεσιών – έστω και την τελευταία στιγμή, τόσο ο Σύλλογος της Ηλείας, όσο και ο Σύλλογος της Αχαΐας, απέστειλαν εμπεριστατωμένο και αναλυτικό κείμενο απόψεων, τις οποίες παρουσίασαν και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι οποίες δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν.

Ίσως οι ιθύνοντες της Περιφερειακής Αρχής θεωρούν ότι η Ηλεία «κείται μακράν» από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων της αχαϊκής πρωτεύουσας και δεν έλαβαν υπόψη τις αιτιολογημένες ενστάσεις του Συλλόγου μας σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, όμως οι δυσλειτουργίες που θα προκύψουν δεν θα αφορούν μόνο την Ηλεία αλλά το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ακύρωσή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και παράλληλα θα στηρίξει και όσους συναδέλφους προσφύγουν για τη νομιμότητά του.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ανδρέας Ασημακόπουλος Ο Γεν. Γραμματέας Θεόδωρος Τσίπας