Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ενόψει του καλοκαιριού

0
94

Εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, ενόψει της θερινής περιόδου.

Επιπλέον, υπενθυμίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου καθώς και ενδεικτικά μέτρα για την ελάττωση της θερμικής καταπόνησης και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μόνωση των κτιρίων και των θερμών επιφανειών, η εξασφάλιση επαρκούς αερισμού, η χορήγηση διαλειμμάτων, η μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες καθώς και στην ύπαιθρο μεταξύ των ωρών 12.00-16.00, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, κ.α.