Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας: “Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι προαπαιτούμενο για την μετάβαση προς την βιώσιμη ανάπτυξη κι επιχειρηματικότητα”

0
21

Με μεγάλη ανησυχία και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε τα σχέδια των κεντρικών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τη μεταφορά, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, των εργαστηρίων του Πύργου στην Πάτρα.
Θα περίμενε κανείς πως σε έναν νομό που έχει εξοβελιστεί από το ακαδημαϊκό περιβάλλον της χώρας, ως απόρροια της απομάκρυνσης των πανεπιστημιακών τμημάτων, οι δομές στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανέργων αλλά κι ενεργών εργαζομένων θα ενισχύονταν, ίσως και ως μια κάποιας μορφής αντισταθμιστική παροχή αλλά και συνάμα ως η πλέον πειστική λύση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού, τόσο εξειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου, στις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις του τόπου μας.
Μετά λύπης ωστόσο γινόμαστε ακόμα μια φορά μάρτυρες προτάσεων πολιτικής που θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην περαιτέρω απαξίωση της Ηλειακής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.
Ως φορέας έχουμε επισημάνει πολλάκις, πως οι επιχειρήσεις της Ηλείας χρήζουν δυναμικής υποστήριξης για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων, ευθυγραμμισμένες με τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Ως εκ τούτου, η επαπειλούμενη αποψίλωση των δομών της ΔΥΠΑ Πύργου και η μεταφορά τους σε άλλη πόλη θα έχει αναντίρρητα αρνητικές επιπτώσεις στους φοιτητές, τους εκπαιδευτές, την τοπική οικονομία κι επιχειρηματικότητα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει ρεαλιστική και αξιόπιστη πρόταση πολιτικής.
Το Επιμελητήριο Ηλείας εργάζεται ήδη, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, στην αναζήτηση κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων, παρακολουθώντας με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στο εν λόγω ζήτημα και θα επανέλθει με νεότερη τοποθέτηση.