Παραδόθηκε η μελέτη με αντικείμενο “Βυθομετρήσεις – Μελέτη υποσκαφών του Λιμένα Κατακόλου” – Στο σωστό επίπεδο για πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων τα βάθη, καθαρός ο πυθμένας

0
61

Η παράδοση της μελέτης με αντικείμενο “Βυθομετρήσεις – Μελέτη υποσκαφών του Λιμένα Κατακόλου” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/12 από την ανάδοχο εταιρεία στον δήμαρχο Τάκη Αντωνακόπουλο και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση πολύ σημαντικών σχετικών εργασιών βυθομέτρησης-διασκόπησης-χαρτογράφησης του Λιμένα Κατακόλου, οι οποίες και διεξήχθησαν ύστερα από πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων, εργασίες διασκόπησης (με video camera από υποβρύχιο drone DEEP TREKKER) του βυθού του λιμένα, νέα βυθομετρική αποτύπωση ακριβείας και παράλληλη χαρτογράφηση του βυθού.
Μετά την επεξεργασία του υλικού, ακολούθησε πλέον η παράδοση της μελέτης, η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος».

Να σημειωθεί η σημαντική διαπίστωση ότι τα βάθη είναι τα αναγκαία για την πρόσδεση των κρουαζιεροπλοίων. Καθώς κι ότι και ο πυθμένας του λιμένα είναι καθαρός σε σχέση με ξενόφερτα υλικά και σκουπίδια.