Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών:  Η τέντα δυσφημίζει τον Επικούριο Απόλλωνα…

0
111

 

Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών 

έχει οριστεί η  18η Απρίλιου κάθε χρόνου, από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων (ΙCOMOS).

 Η πρόταση έγινε στις 18 Απριλίου του 1982, κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου του ICOMOS στην Τυνησία και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO τον Νοέμβριο του 1983.

Ανάμεσα στα μνημεία παγκοσμίου ενδιαφέροντος της UNESCO, είναι ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα, ο οποίος παρά τις εργασίες αναστήλωσης σε τμήματά του, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Ένα από αυτά είναι η ύπαρξη της τέντας από τη δεκαετία του ΄80 (1987), που πλέον δεν προστατεύει το ονομαστό μνημείο της αρχαιότητας, αφού έχει φθαρεί σε μεγάλο βαθμό.

Πριν από λίγα χρόνια εκ μέρους του ΥΠΠΟ είχε αναφερθεί πως θα γίνει αντικατάσταση του στεγάστρου, οι εργασίες για το οποίο επρόκειτο να  υλοποιηθούν από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα είχε τονιστεί πως θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα μεμβράνη επιφάνειας 4.500 τ.μ. και βάρους 6 τόνων με νέα από σύγχρονο, ειδικό για τον σκοπό αυτό υλικό.

Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχουν αποτελέσματα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σχετικά με την προστασία και τη  μελλοντική διατήρηση του Επικούριου Απόλλωνα, ο οποίος  ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1986, ως ένας από τους σπουδαιότερους και επιβλητικότερους Ναούς  της Αρχαιότητας. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών 

αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο σημαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό διοργανώνονται σ’ όλο τον κόσμο κάθε μορφής εκδηλώσεις, με τις οποίες επιδιώκεται όχι μόνο να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό η σημασία των μνημείων κάθε χώρας και τα προβλήματά τους, αλλά και να προωθηθεί η υπόθεση της προστασίας και ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.