Νώντας Κυριαζής: Το χαράτσι ακυρώθηκε

Η αγωνιώδης προσπάθεια της απερχόμενης δημοτικής αρχής να επιβάλλει στους δημότες του Πύργου το χαράτσι προς τον ΓΟΕΒ απέτυχε.
Στις 14 Ιουλίου 2023 είχα αποστείλει προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους επιστολή,με την οποία επεσήμανα ότι δεν ήταν νόμιμη η απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί αναγνώρισης οφειλής του Δήμου προς τον ΓΟΕΒ ύψους 791.265€ και αναγνώρισης υποχρεώσης καταβολής ετήσιων μελλοντικών τελών.Παραλληλα ενημέρωνα τους συναδέλφους ότι αν το δημοτικό συμβούλιο αναγνώριζε αυτή την οφειλή θα διακινδυνευαν οι δημοτικοί σύμβουλοι “..να κατηγορηθούμε για παράβαση του καθήκοντος και της υποχρεώσεως που έχουμε να διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών…”
Παρα ταύτα η ισχνή πλειοψηφία της δημοτικής αρχής αγνόησε την πεντασελιδη επιστολή μου,η οποία αναρτήθηκε στον προσωπικό μου λογαριασμό στο διαδίκτυο (FB) και είχε κοινοποιηθεί σε όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης (που και αυτά την αγνόησαν) και με 7 θετικές ψήφους έναντι 4 αρνητικών (Καννης, Θεοδώρου,Κόρδας,κοτσακης) ψήφισαν στις 4-8-2023 να πληρώσει ο Δήμος αυτό το χαράτσι 800.000€ και να πληρώνει κάθε χρόνο τέλη ύψους 110.000€ προς τον ΓΟΕΒ.
Όμως σε συνεργασία με την δημοτική παράταξη αναγένεσις συνέταξα με βάση την πιο πάνω επιστολή μου την από 22/8/2023 προσφυγή κατά της απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου που κατεθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Αγαθοκλής Κωτσακης.Αυτη η προσφυγή τελικά κρίθηκε νόμιμη και βάσιμη από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Έτσι σήμερα εκδόθηκε η με Αρ.πρωτ.97550/6/11/2023 απόφαση (ΑΔΑ 66Ω5ΟΡ1Φ-ΠΟ9) που ακύρωσε την προσβληθεισα απόφαση του ΔΣ ως μη νομίμως ληφθείσα.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου πρέπει άμεσα να σταματήσουν κάθε πληρωμή προς το ΓΟΕΒ και να απολογηθούν γιατί πλήρωναν τον ΓΟΕΒ,ενώ δεν εξοφλουσαν,ως είχαν υποχρέωση τις οφειλές του Δήμου προς τον ΦΟΔΣΑ(σκουπίδια).
Είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν όσα χρήματα κατέβαλαν στον ΓΟΕΒ αχρεωστητως, γιατί ο Δήμος δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα.

ΔΙΑΝΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. Κυριαζή, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ