Νέες ενημερωτικές εκδηλώσεις του ευρωπαϊκού έργου BEST στο Δήμο Ήλιδας

Στο πλαίσιο του έργου BEST “Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development” («Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στην Αγρο – και Υδρο – Βιοποικιλότητα, Ενίσχυση της Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης»), στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα ακόμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο και ένα Closing event στο Δήμο Ήλιδας.
Στόχος των δύο εκδηλώσεων αποτελεί η ενημέρωση για τα καινοτόμα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης των δράσεων του έργου BEST που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα.
Οι εκδηλώσεις διεξάγονται στο Δήμο Ήλιδας, ο οποίος ανήκει στην περιοχή παρέμβασης του έργου, με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και την ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιάσουν ενδιαφέρουσες θεματικές στα πλαίσια της θεματολογίας του έργου κατά τη διάρκεια του του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και του Closing event, ενώ θα συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες και ομιλητές.
Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:15 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου, Οδός Πλαστήρα Δήμου Ήλιδας.
Το Closing event θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:15 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου, Οδός Πλαστήρα Δήμου Ήλιδας.