Λιμάνι Κατακόλου: Σημαντική και συνεχής αύξηση άφιξης επιβατών

 

 

 

 

Συνεχίζεται η αύξηση των αφίξεων επιβατών στο λιμάνι Κατακόλου
μέσω των κρουαζιερόπλοιων, όπως προκύπτει από τα στατιστικά
στοιχεία για το 2023 της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας όσον αφορά την
κίνηση στο διάστημα από Μάρτιο έως και Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με τα επίσημα αυτά στοιχεία, στο ίδιο διάστημα με το
αντίστοιχο του 2022 το Κατάκολο επισκέφθηκαν ήδη φέτος 41.073
περισσότεροι επιβάτες κρουαζιέρας (συγκεκριμένα 102.440 φέτος για
το διάστημα Μάρτιος – Ιούνιος 2023 έναντι 61.327 για το διάστημα
Μάρτιος – Ιούνιος 2022).
Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως τα υπάρχοντα δεδομένα όσον αφορά
τις προσεχείς αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για το υπόλοιπο διάστημα του
τρέχοντος έτους 2023 ανοίγουν ακόμα μεγαλύτερο …παράθυρο
αισιοδοξίας για το λιμάνι του Κατακόλου. Αφού τα πλοία που θα
«δέσουν» στο λιμάνι θα είναι επίσης περισσότερα σε σχέση με το 2022,
ενώ προγραμματισμένες αφίξεις ήδη υπάρχουν μέχρι και τον
Δεκέμβριο, με συνεχιζόμενη παράλληλα και τη μεγάλη αύξηση στον
αριθμό των επιβατών.