ΚΕΠ Δήμου Πύργου: Υποβολή αιτήσεων ωφελούμενων του Προγράμματος «Dentist Pass» παιδιών

0
153

 

 

 

Το Πρόγραμμα «Dentist Pass» αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για τη
διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά
ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών στο πλαίσιο του Έργου «Υλοποίηση
Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος
Δοξιάδης»» (κωδικός Δράσης 16783), του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.»
Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος «Dentist Pass» είναι τα
παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2016,
διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό
Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).
Το ύψος της ενίσχυσης ανά ωφελούμενο (παιδί) ανέρχεται στο ποσό των
σαράντα ευρώ (40€). Η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε κάθε
ωφελούμενο πιστώνεται στον δικαιούχο σε μoρφή ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας (Dentist Pass).
Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα
του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής
φροντίδας του ωφελούμενου παιδιού ή των ωφελούμενων παιδιών έως
του ανωτέρω ποσού. Το χρηματικό ποσό της ενίσχυσης δύναται να
χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους αποκλειστικά για την πληρωμή
πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας προς τους
συγκεκριμένους ωφελούμενους.
Η υποβολή αιτήσεων και μέσω ΚΕΠ μπορεί να γίνεται από την Τρίτη 6
Ιουνίου 2023 για όλα τα ΑΦΜ.
Απαιτείται
1. Α.Φ.Μ
2.Α.Μ.Κ.Α (γονέα και παιδιών)
3. κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα NFC για την πραγματοποίηση
ανέπαφων συναλλαγών και με δυνατότητα σύνδεσης στο Google Pay ή
στο Apple Pay 4. E-MAIL.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (για όλα τα ΑΦΜ και για υποβολή
είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ),
ως λήξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.