Γιάννης Παπαδημητρίου Δικηγόρος – Αντιδήμαρχος Πύργου: Σεβασμός στους νόμους ή παράσταση εντυπώσεων;

0
38

 

 

 

 

Στη Δημοκρατία, το Σύνταγμα και οι Νόμοι είναι το Κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας των θεσμών.
Στους Δήμους, με το Νόμο 4735/2020, περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής
Επιτροπής, δόθηκαν πολλές νέες αρμοδιότητες, (π.χ. Προϋπολογισμός,
Κατάρτιση όρων, σύνταξη των Διακηρύξεων, διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής Δημοπρασιών και Διαγωνισμών, κ.α.). Αυτό
έγινε λόγω μη κυβερνησιμότητας των Δήμων (Απλή αναλογική –
συσχετισμός άρνησης, παράδειγμα όλη η Ελλάδα).
Ο Δήμαρχος είναι γνωστό ότι εκλέγεται για το πρόγραμμα του.
Στον Πύργο, τη Β’ Κυριακή εκλέχτηκε Δήμαρχος ο Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος με το μεγάλο ποσοστό του 70% για να εφαρμόσει το
πρόγραμμα του, όπου μεταξύ άλλων ρητά αναφέρεται για την
αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με χρήση LED.
– Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από προσφυγή κατά της
νομιμότητας συγκεκριμένης απόφασης (Οικονομικής Επιτροπής, αριθ.
πρωτ. 560/26-8-2022, ομόφωνα ληφθείσας, «για την έγκριση της
σκοπιμότητας και τη βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης –
αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων
χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πύργου»), απέρριψε την
Προσφυγή ακυρότητας, κάνοντας μνεία στην αλλαγή του νομικού
πλαισίου και υπενθύμισε ότι τον τελικό λόγο υποχρεωτικά τον έχει το
Ελεγκτικό Συνέδριο, του οποίου η απόφαση δεσμεύει τους πάντες.
Σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 40 μεγάλοι Δήμοι, καθώς και 4
Περιφέρειες, ακριβώς με τις ίδιες διαδικασίες, έχουν ήδη συνάψει τις
σχετικές Συμβάσεις περί Ενεργειακής Αναβάθμισης. Άλλοι τουλάχιστον
20 μεγάλοι Δήμοι προχωρούν σε ανάλογες διαδικασίες, όπως κι ο
Δήμος Πύργου.
Υπήρξαν κι αλλού διαφωνίες, αλλά πουθενά δεν έγινε συνεδρίαση
άνευ ουσίας της αντιπολίτευσης, όπως στον Πύργο. ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ.

Όσον αφορά τα τεχνοκρατικά στοιχεία της μελέτης, αυτά έχουν
επικυρωθεί από τους αρμόδιους τεχνικούς επιστήμονες του Δήμου που
παρέλαβαν και υπέγραψαν τη μελέτη.
Όσον αφορά την αποπληρωμή του έργου, μέσω των τελών, αποτελεί
ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ η ΟΨΙΜΗ ευαισθησία ορισμένων που σε προηγούμενα
χρόνια έχουν ψηφίσει την πληρωμή της επεξεργασίας απορριμμάτων
στο εργοστάσιο στην Τριανταφυλλιά από τα εισπραττόμενα τέλη
Καθαριότητας (Σ.Δ.Ι.Τ.). Οι ίδιοι είχαν επιβάλει το τέλος Ερυμάνθου,
μέσω του οποίου πληρώνεται ο ιδιώτης που λειτουργεί το εργοστάσιο
επεξεργασίας του νερού στον Ερύμανθο. Το τέλος Ερυμάνθου το
καταργήσαμε, όπως είχαμε δεσμευτεί (3 ευρώ/μήνα, ανά παροχή).
Όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη Σύμβαση Ενεργειακής
Αναβάθμισης (Σ.Ε.Α.) αυτή είναι ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Υποχρεωτικά ο ΕΛΕΓΧΟΣ νομιμότητας, σκοπιμότητας και προστασίας
του Δημοσίου Συμφέροντος γίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
(Ανώτατο Δικαστήριο). Πανομοιότυπα έχουν γίνει οι έλεγχοι σε όλη την
υπόλοιπη Ελλάδα.
Όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή του Δήμου, είναι μηδενική. Δε
θα χρεωθεί ούτε ένα ευρώ ο Δήμος για την κατασκευή και λειτουργία
του έργου, που θα αφορά όλη την έκταση του. Με την ολοκλήρωση του
έργου αντικατάστασης του οδοφωτισμού, θα δοθεί η δυνατότητα
άμεσης μείωσης των δημοτικών τελών. Η αποπληρωμή του έργου
γίνεται από την εξοικονόμηση ενέργειας. Και σε καμία περίπτωση δεν
μιλάμε για “εκχώρηση δημοτικών τελών σε ιδιώτη”.
– Συμπερασματικά, η Σύμβαση Ενεργειακής Αναβάθμισης (Σ.Ε.Α.)
υλοποιείται σε όλη τη χώρα με τον ίδιο τρόπο. Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ είναι
δεδομένη αφού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σε δεκάδες περιπτώσεις έχουν αποφανθεί θετικά στον έλεγχο. Και ο
Δήμος Πύργου ακολουθεί ακριβώς τον ίδιο διαδικαστικό δρόμο.
Βέβαια στον Πύργο έχουμε …εφευρέσεις Νομικής Επιστήμης!!!
Η κριτική που ασκείται από κάποιους «ειδικούς», γίνεται με αιτία τη
θλίψη τους όχι μόνο για το ότι «προχωράει το έργο των LED» αλλά και

γενικότερα γιατί προχωράει όλο το έργο της Δημοτικής Αρχής! Αυτούς
τους «ειδικούς» τους προτρέπουμε να συνεχίσουν να σκιαμαχούν!
Γιάννης Παπαδημητρίου
Δικηγόρος – Αντιδήμαρχος Πύργου